Urodził się: 17 lutego 1818 roku (wtorek) w Warszawie

 

Rodzice:

- Giacomo "Jakób" Sbarbori (1794-1845)

- Joanna Skibniewska (1796-1856)

 

Rodzeństwo: ()

- Joanna Anneta (1820-?)

- Aleksander Franciszek (1822-1823)

- Aleksander Garbryel (1824-?)

- Jan Teofil (1825-?)

- Apolonia Rozalia (1826-?)

- Maryanna Aniela (1830-?)

- Antoni Paulin (1832-1832)

- Julianna Karolina (1834-?)

- Władysław Paweł (1838-1903)

 

Żona:

- Ludwika Majewska (1821-?)

 

Ślub: 26 października 1843 roku (czwartek) w Kościele pw.

            Św. Jakuba w Tarchominie   (gm. Jabłonna, pow. warszawski)

Dzieci: (?)

- Łucja (1844-1845)

- Józef Jakób (1846-?)

- Teodozja Ludwika (1848-?)

- Jan (1850-?)

- Laura (1850-?)

- Irena Petronela (1853-1853)

- Jan (1857-?)

- Ryszard (1862-?)

- Zygmunt Henryk (1867-?)

 

Zmarł: 1 kwietnia 1877 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jakóba i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1843, 26 października (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jakuba Apostoła w Tarchominie

Księga Ślubów, Tom z roku 1843, strona 79, numer aktu 17

 

17 Warszawa. Działo się w wsi Tarchominie dnia dwudziestego Szóstego Października Tysiąc Ośm Set Czterdziesiatego Trzeciego Roku o godzinie szóstej wieczorem.

            Wiadomo czynimy, iż w obecności przytomnych świadków Wielmożnych: Artura Orsetego Urzędnika Banku Polskiego lat trzydzieści trzy tudzież Seweryna Guzowskiego Obywatela lat trzydzieści mających obydwóch w Mieście Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym na mocy udzielonego Nam przez Władzę Archidyecezalną upoważnienia daty dzisiejszej za numerem dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy, zawarte zostało religijnie małżeństwo między Urodzonym Józefem Sbarbori, Kawalerem, lat dwadzieścia siedm mającym, Urzędnikiem Ekonomicznym Kommisyi Rządowej Przychodów i Skarbu, rodem z Warszawy, Synem Jakóba i Joanny z Skibniewskich Małżonków Sbarbori Obywateli, w Warszawie, gdzie i rodzice zamieszkałym = a Urodzoną Ludwiką Majewską Panną, lat dwadzieścia dwa mającą, w Warszawie z Józefa i Teodozyi z Kowalewskich małżonków Majewskich Obywateli Posesyonatów W Warszawie zamieszkałych zrodzoną i od urodzenia w Parafii Świetego Jana zamieszkałą, przy rodzicach zostającą. Małżeństwo tego z mocy powołanego upoważnienia Władzy Archidyecezialnej żadna nie uprzedziła zapowiedź. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli.

Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany został podpisany. 

                                                                                (-) Xiądz Kajetan Górski Prob.Tarch.

 

(-) Artur Orsetti       (-) Józef Sbarbori       (-) Ludwika Majewska

(-) Seweryn Guzowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,