Urodził się: 13 kwietnia 1846 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Jan Sbarbori (1818-1877)

- Ludwika Majewska (1821-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Łucja (1844-1845)

- Teodozja Ludwika (1848-?)

- Jan (1850-?)

- Laura (1850-?)

- Irena Petronela (1853-1853)

- Jan (1857-?)

- Ryszard (1862-?)

- Zygmunt Henryk (1867-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Jozefa i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1852, 29 lutego (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1862, strona 62, numer aktu 124

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego dziewiątego Miesiąca Lutego tysiąc osemset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie jedenastej zrana. Stawił się Józef Sbarbori Urzędnik przy Komisyji Rządowej przychodów i Skarbu liczący lat trzydzieści cztery w Warszawie przy ulicy Bednarskiej pod liczbą dwa tysiące sześćset osimdziesiąt trzy zamieszkały, w obecności Ksawerego Kaniewskiego Profesora Sztuk pięknych, tudzież Maxymiliana Widal Urzędnika Okręgu Naukowego Warszawskiego, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci męskiej urodzoną tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu trzynastym kwietnia tysiąc osimset czterdziestego szóstego roku o godzinie dziesiątej zrana z jego Małżonki Ludwiki z Majewskich obecnie lat dwadzieścia sześć mającej: — Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dwudziestym czwartym Sierpnia tysiąc osimset czterdziestego dziewiątego roku przez Xiędza Jana Manna Hacketh, Bibliotekarza w Akademi Duchownej Rzymsko-Katolickiej, nadane zostały Jmiona Józef Jakób, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyż wspomniany Maxymilian Widal z Maryą Rawicz. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło zpowodu zatrudnienia Ojca. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami. —

 

            (-) X. Kasper Wittmann WM po Prob.

                                               

(-) Józef Sbarbori     (-) Maxymilian Widal  (-) Xawery Kaniewski  

             ojciec

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,