Urodziła się: 19 października 1853 roku (środa) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Jan Sbarbori (1818-1877)

- Ludwika Majewska (1821-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Łucja (1844-1845)

- Józef Jakób (1846-?)

- Teodozja Ludwika (1848-?)

- Jan (1850-?)

- Laura (1850-?)

- Jan (1857-?)

- Ryszard (1862-?)

- Zygmunt Henryk (1867-?)

 

Zmarła: 29 października 1853 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu i Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1853, 29 października (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św Krzyża w Wa Księga Chrztów, Tom z 1853  roku, stro

 

 

rszawie

na 574, numer aktu 583

Działo się w Warszawie dnia dwudziest osiemset pięćdziesiątego trzeciego rok   Stawił się Józef Sbarbori Urzędnik Ko

liczący lat trzydzieści sześć w Warszaw

dwa tysiące  sześćset osiemdziesiąt trz

Nowakowskiego byłego Krzędzika tudzi

Łaziennika, pełnoletnich w Warszawie

płci żeńskiej już umarłe, z oświadczeni

tu w Warszawie w mieszkaniu jego, na

bieżącego o godzinie piątej z rana, z jeg

dwadzieścia ośm mającej. Dziecięciu te

tym w dniu onegdajszym, nadane zosta

mi Chrzestnymi byli Jan Sbarbori z Hel

taniu onego podpisanym został przez

 

(-) X. Ignacy Chabielicki W.P. po Prob

 

(-) Józef Sbarbori Ojciec     (-) Józef

 

(-) Stanisław

 

ego dziewiątego Października tysiąc

u o godzininie jedenastej z rana.

misyi Rządowej Przychowów i Skarbu

ie przy ulicy Bednarskiej pod liczbą

y zamieszkały w obecności Józefa

eż Stanisława Trepkowskiego

zamieszkałych i okazał Nam dziecię

em iż żywe na świat przyszlo urodzone

 dniu dziewietnastym Miesiąca i roku

o Małżonki Ludwiki z Majewskich lat

mu na Chrzcie Świętym z wody odby-

ły Jmiona Jrena Petronela, a Rodzica-

eną Majewską. Niniejszy Akt po odczy-

 Nas wraz z Ojcem i Świadkami. —

 

oszcza i Urzęd. Stanu Cywilnego

 

 Nowakowski

 

 Trepkowski

 

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji  Warszawskiej,