Urodził się: 1 stycznia 1867 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Jan Sbarbori (1818-1877)

- Ludwika Majewska (1821-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Łucja (1844-1845)

- Józef Jakób (1846-?)

- Teodozja Ludwika (1848-?)

- Jan (1850-?)

- Laura (1850-?)

- Irena Petronela (1853-1853)

- Jan (1857-?)

- Ryszard (1862-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1867, 5 lipca (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1867, strona , numer aktu 416

 

Działo się w Warszawie dnia piątego Miesiąca Lipca Tysiąc Osiemset Sześćdziesiąt siódmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Józef Sbarbori Urzędnik Ministerstwa Finansów liczący lat czterdzieści dziewięć w Warszawie przy ulicy Bednarskiej pod liczbą dwa tysiące sześćset osimdziesiąt trzy zamieszkały, w obecności Władysława Sbarborego tudzież Ludwik Srzednickiego obudwóch Urzędników Ministerstwa Finansów, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzoną tu w Warszawie na dniu pierwszym Stycznia roku bieżącego o godzinie drugiej z południa z jego Małżonki Ludwiki z Majewskich lat czterdzieści jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu osimnastym Marca roku bieżącego odbytym nadane zostały Jmiona Zygmunt Henryk, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Emanuel Wolf z Maryanną Gudowską. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło zpowodu zatrudnienia Ojca. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami.

                                               

  (-) Józef Sbarbori           (-) Władysław Sbarbori    

 

(-) Ludwik Srzednicki   (-) X. Antoni Biernacki po Prob. i Urzęd.

                                                                                                      St. Cywilnego

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,