Urodził się: 7 maja 1850 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Jan Sbarbori (1818-1877)

- Ludwika Majewska (1821-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Łucja (1844-1845)

- Józef Jakób (1846-?)

- Teodozja Ludwika (1848-?)

- Laura (1850-?)

- Irena Petronela (1853-1853)

- Jan (1857-?)

- Ryszard (1862-?)

- Zygmunt Henryk (1867-?)

 

Zmarł: 13 maj 1850 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1850, 14 maja (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1850, strona 148, numer aktu 295

 

Działo się w Warszawie dnia czternastego Miesiąca Maja tysiąc ośemset pięćdziesiąt roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Józef Sbarbori Urzędnik Komisyji Rządowej Przychodów i Skarbu liczący lat trzydzieści dwa w Warszawie przy ulicy Bednarskiej pod liczbą dwa tysiące sześćset osimdziesiąt trzy zamieszkały, w obecności Xawerego Kaniewskiego Profesora Szkoły Sztuk Pięknych tudzież Franciszka Czerwińskiego Sługi Kościelnego pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzoną tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu siódmym miesiąca i roku bieżącego o godzinie dziewiątej z rana z jego Małżonki Ludwiki z Majewskich lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu wczorajszym przez Xiedza Topolskiego Wikariusza Parafii Świętego Andrzeja nadane zostało Jmię Jan, Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkiem pierwszym drugi zaś Świadek pisać nie umie. —

 

              (-) X. Ignacy Habielicki WM po Proboszcza                               

  (-) Józef Sbarbori ojciec          (-) Xawery Kaniewski   

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,