Urodziła się: 1 czerwca 1850 roku (sobota) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Jan Sbarbori (1818-1877)

- Ludwika Majewska (1821-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Łucja (1844-1845)

- Józef Jakób (1846-?)

- Teodozja Ludwika (1848-?)

- Jan (1850-?)

- Irena Petronela (1853-1853)

- Jan (1857-?)

- Ryszard (1862-?)

- Zygmunt Henryk (1867-?)

 

Mąż:

- Waleryan Oborski (1839-?)

 

Ślub: 9 stycznia 1876 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1860, 2 sierpnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1860, strona 264, numer aktu 525

 

Działo się w Warszawie dnia drugiego Miesiąca Sierpnia Tysiąc Osiemset Sześćdziesiątego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Józef Sbarbori Urzędnik Komisyi Rządowej Przychodów i Skarbu liczący lat czterdzieści dwa w Warszawie przy ulicy Bednarskiej pod liczbą dwa tysiące sześćset osimdziesiąt trzy zamieszkały, w obecności Ksawerego Kaniewskiego Dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych, tudzież Romana Holisera Urzędnika Komisyi Rządowej Przychodów i Skarbu pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i przedstawił Nam córkę urodzoną tu w Warszawie na dniu pierwszym Czerwca Tysiąc osimset pięćdziesiątego roku o godzinie czwartej rano z jego Małżonki Ludwiki z Majewskich mającej lat trzydzieści trzy, Córce tej na Chrzcie Świętym w dniu trzecim sierpnia tysiąc osmset pięćdziesiątego drugiego roku przez Księdza Szczepana Ławickiego odbytym nadane zostało Jmie Laura, a Rodzicami jej Chrzestnymi byli Józef Nowakowski i Helena Majewska. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło zpowodu zatrudnienia Ojca. Niniejszy Akt po odczytaniu podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami.

                                               

  (-) Józef Sbarbori    (-) Xawery Kaniewski    (-) Roman Holiser

 

     (-) X. Franciszek Chmielewski po Prob. i Urzęd. St. Cywilnego

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1876, 9 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1876, strona 1, numer aktu 2

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego ósmego Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku /: dziewiątego Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Stanisława Zawadzkiego Rejenta Ziemskiej Kancelaryji i Józefa Świeszewskiego Urzędnika Warszawskiej .........., pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Waleryanem Oborskim lat trzydzieści siedem, rozwiedzionym z małżeństwa z Lucyną z Suchorzewskich decyzją Konsystorii Warszawskiej Archidiecezji drugiej instancji  dnia piętnastego / dwudziestego siódmego Listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku, Prezesem Kaliskiego Trybunału Cywilnego, urodzonym w Radomskiej Guberni we wsi Pod..... , synem zmarłego Ludwika Oborskiego i żyjącej Celiny z Wrzosków małżonków, zamieszkałym w Gubernialnym mieście Kaliszu w Parafii Świetego Mikołaja i Laurą Sbarbori panną, córką Józefa Sbarbori Urzędnika i Ludwiki z Majewskich małżonków, urodzoną w Warszawie w tutejszej parafii, dwadzieścia pięć lat mającej zamieszkałej w Warszawie przy rodzicach przy ulicy Bednarskiej pod numerem dwa tysiące sześćset osiemdziesiatym trzecim w Parafii Świętego Jana. Małżeństwo to w Parafii Świętego Jana poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w dniach dwudziestym szóstym Grudnia roku zeszłego drugim i dziewiątym Stycznia roku bieżącego, w Kaliskim Parafialnym Kościele Świętego Mikołaja jedna tylko zapowiedź ogłoszona została w dniu dwudziestym szóstym Grudnia roku zeszłego, od dwóch zapowiedzi nastąpiło zwolnienie od Władzy Duchownej Diecezji Kaliskiej dnia ósmego /: dwudziestego Grudnia roku zeszłego. Małżonkowie oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrząd zawarcia małżeństwa dopełniony został przez Nas. Akt ten po przeczytaniu, Nami, Nowozaślubionymi i świadkami podpisany. 

(-) Waleryan ............ Oborski       (-) Laura Sbarbori

 

(-) Stanisław Zawadzki    (-) Józef Swieszewski

 

(-) Ks. Ant. Biernacki p.o. Probo. i Urzęd. Stan. Cywil.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,