Urodził się: 14 kwietnia 1857 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Jan Sbarbori (1818-1877)

- Ludwika Majewska (1821-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Łucja (1844-1845)

- Józef Jakób (1846-?)

- Teodozja Ludwika (1848-?)

- Jan (1850-?)

- Laura (1850-?)

- Irena Petronela (1853-1853)

- Ryszard (1862-?)

- Zygmunt Henryk (1867-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1857, 27 czerwca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1857, strona 215, numer aktu 430

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego siódmego Miesiąca Czerwca tysiąc osiemset pięćdziesiąt siódmego roku o godzinie dziewiątej z rana. Stawił się Józef Sbarbori Urzędnik Komisyji Rządowej Przychodu i Skarbu liczący lat trzydzieści dziewięć w Warszawie przy ulicy Bednarskiej pod liczbą dwa tysiące sześćset osimdziesiąt trzy zamieszkały, w obecności Alexandra Maryewskiego Radcy dworu Naczelnika Powiatu Bialskiego w mieście Białły Guberni Lubelskiej zamieszkałego tudzież Józefa Nowakowskiego Obywatela w Mieście Częstochowie Guberni Warszawskiej zamieszkałego, pełnoletnich i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzoną tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu czternastym Kwietnia roku bieżącego o godzinie dziesiątej z rana z jego Małżonki Ludwiki z Majewskich lat trzydzieści jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu osmnastym bieżącego Miesiąca i roku nadane zostało Jmię Jan, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Alexander Maryewski z Karoliną Lindner. Spóźnienie tego Aktu nastąpiło zpowodu oczekiwania na kumów. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami.

 

            (-) X. Ignacy Habielicki po Prob. Urzęd. Stanu Cywilnego

                                               

  (-) Józef Sbarbori  ojciec  (-) Alexander Maryewski    

 

       (-) Józef Nowakowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,