Urodził się: 3 kwietnia 1862 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Jan Sbarbori (1818-1877)

- Ludwika Majewska (1821-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Łucja (1844-1845)

- Józef Jakób (1846-?)

- Teodozja Ludwika (1848-?)

- Jan (1850-?)

- Laura (1850-?)

- Irena Petronela (1853-1853)

- Jan (1857-?)

- Zygmunt Henryk (1867-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?) 1926 roku w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1863, 28 maja (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1863, strona 213, numer aktu 426

 

Działo się w Warszawie dnia Dwudziestego osmego Miesiąca Maja tysiąc ośemset sześćdziesiąt trzeciego roku o godzinie czwartej z południa. Stawił się Józef Sbarbori Urzędnik Komisyji Rządowej Przychodów i Skarbu liczący lat czterdzieści pięć w Warszawie przy ulicy Bednarskiej pod liczbą Dwa tysiące sześćset osimdziesiąt trzy zamieszkały, w obecności Xawerego Kaniewskiego Dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych, tudzież Andrzeja Witkowskiego Urzędnika Komisyji Rządowej Przychodów i Skarbu, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzoną tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu trzecim Kwietnia roku zeszłego o godzinie szóstej rano z jego małżonki Ludwiki z Majewskich lat trzydzieści sześć mającej.— Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Ryszard, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Xawery Kaniewski z Maryą Maryewską i Andrzej Witkowski z Józefą Swieszewską. — Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu zatrudnienia Ojca. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami. —

                                               

  (-) Józef Sbarbori   (-) Xawery Kaniewski   (-) Andrzej Witkowski

 

       (-) X. Antoni Biernacki po Prob. i Urzęd. St. Cywilnego

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,