Urodził się: 27 kwietnia 1825 roku (środa) w Warszawie

 

Rodzice:

- Giacomo "Jakób" Sbarbori (1794-1845)

- Joanna Skibniewska (1796-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef Jan (1818-1877)

- Joanna Anneta (1820-?)

- Aleksander Franciszek (1822-1823)

- Aleksander Garbryel (1824-?)

- Apolonia Rozalia (1826-?)

- Maryanna Aniela (1830-?)

- Antoni Paulin (1832-1832)

- Julianna Karolina (1834-?)

- Władysław Paweł (1838-1903)

 

Żona:

- Teressa Maryanna Piotrowicz (1831-1888)

 

Ślub: 15 listopada 1849 roku (czwartek) w Kościele pw.

            Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 22 listopada 1855 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jakóba i Joanny.

 

Budowniczy.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1849, 15 listopada (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1848-1850, strona 576, numer aktu 225

 

Działo się w Warszawie dnia piętnastego Mieciąca Listopada tysiąc osiemset czterdziesiatego dziewiątego Roku o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy, że w obecności Świadków Karola Pogorzelskiego Budowniczego i Józefa Myszkoskiego Officjalisty prywatnego, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie, a przez niżej podpisanego pobłogosławione Małżeństwo między Janem Teofilem Sbarbori Młodzianem Budowniczym Rządowym przy Ulicy Krakowskie przedmieście, pod liczbą trzysta osmdziesiąt ośm w Parafii Świetego Krzyża stale zamieszkałym urodzonym w Mieście Warszawie, z niegdy Jakóba Sbarbori Restauratora i żyjącej Joanny z Skibniewskich Małżonków, tamże zamieszkałej, lat dwadzieścia cztery mającym; a Teressą Maryanną Piotrowicz panną, Córką niegdy Franciszka Piotrowicza Obywatela i żyjącej Petronelli z Olewskich, Małżonków zrodzoną w wyż rzeczonym Mieście, lat ośmnaście mającą, przy Ulicy Krakowskie przedmieście, pod liczbą trzysta siedemdziesiąt, w Parafii Świętego Jana, przy Matce swej stale zamieszkałą. Małżeństwo to w skutek udzielonego Indultu przez Władze Duchowną, pod dniem dziesiątym Października Roku bieżącego, jedna tylko poprzedziła zapowiedź na dniu siódmym tegoż miesiąca i Roku w Kościołach Parafialnych Warszawskich Świętojańskim i Świętokrzyskim, jako też zezwolenie ustne, obecnej Aktowi temu Matki ze strony zaślubionej. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. NiniejszyAkt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas, wraz z Zaślubionymi, Matką zaślubionej i świadkami. 

              (-) Ks. Ignacy Habielicki WM. p.o. Proboszcza.

(-) Jan Teofil Sbarbori       (-) Teressa Maryanna Piotrowicz

 

(-) Petronella Piotrowicz  Matka

(-) Karol Pogorzelski       (-) Józef Myszkoski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,