Urodziła się: 26 stycznia 1834 roku (niedziela) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Giacomo "Jakób" Sbarbori (1794-1845)

- Joanna Skibniewska (1796-1856)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef Jan (1818-1877)

- Joanna Anneta (1820-?)

- Aleksander Franciszek (1822-1823)

- Aleksander Garbryel (1824-?)

- Jan Teofil (1825-?)

- Apolonia Rozalia (1826-?)

- Maryanna Aniela (1830-?)

- Antoni Paulin (1832-1832)

- Władysław Paweł (1838-1903)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jakóba i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1834, 11 lutego (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1832-1834, strona 50, numer aktu 100

 

Działo się w Warszawie dnia iedenastego Miesiąca Lutego tysiąc ośmset trzydziestego czwartego Roku o godzinie iedenastej z rana. Stawił się Jakób Sbarbori Restaurator liczący lat czterdzieści w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście pod Liczbą trzysta osimdziesiąt pięć zamieszkały, w obecności Xiędza Kaspra Wittman Podkustoszego przy Kościele Metropolitalnym Warszawskim liczącego Lat trzydzieści pięć, tudzież Mateusza Moratti Cukiernika liczącego Lat czterdzieści Sześć, obudwóch w Warszawie przy Ulicy Świętoiańskiej pod Liczbą drugą zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w jego mieszkaniu na dniu dwudziestym Szóstym Stycznia Roku bieżącego o godzinie w pół do dwunastej w Nocy z jego Małżonki Joanny z Skibniewskich mającej lat trzydzieści ośm. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Julianna Karolina, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Jan Bryliński z Anną Schultz. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu oczekiwania na Kumów. Niniejszy Akt Stawającemu i świadkom przeczytany, podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkiem pierwszym, drugi zaś świadek pisać nieumie. —                                         

(-) Xiądz August Sieklucki Wikariusz Metropolitalny Warszawski

       (-) Jakób Sbarbori padere          (-) X. Kasper Wittman

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,