Urodziła się: 15 lipca 1830 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Giacomo "Jakób" Sbarbori (1794-1845)

- Joanna Skibniewska (1796-1856)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef Jan (1818-1877)

- Joanna Anneta (1820-?)

- Aleksander Franciszek (1822-1823)

- Aleksander Garbryel (1824-?)

- Jan Teofil (1825-?)

- Apolonia Rozalia (1826-?)

- Antoni Paulin (1832-1832)

- Julianna Karolina (1834-?)

- Władysław Paweł (1838-1903)

 

Mąż:

- Józef Nowakowski (1824-?)

 

Ślub: 10 stycznia 1849 roku (wtorek) w Kościele pw. Św.

             Krzyża w Warszawie

Dzieci: (?)

- Józef Jakub (1849-?)

- Henryk Karol (1850-?)

- Józefa Maria (1863-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jakóba i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1830, 1 sierpnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1826-1831, strona 212, numer aktu 423

 

Działo się w Warszawie dnia pierwszego Miesiąca Sierpnia Tysiąc Ośmset trzydziestego rRoku o godzinie Siódmej wieczorem. Stawił się Jakób Sbarbori Restaurator liczący lat trzydzieści sześć w Warszawie przy ulicy Grodzkiej pod Liczbą trzysta sześćdziesiąt pięć zamieszkały, w obecności Stanisława Nowackiego Kupca i Obywatela tuteyszego liczącego Lat trzydzieści pięć przy Ulicy Grodzkiej pod liczbą trzysta sześćdziesiąt pięć tudzież Jan Marini Nauczyciel Języka Włoskiego liczącego Lat Sześćdziesiąt ieden, przy Ulicy Dunay  pod liczbą Sto czterdzieści pięć obudwóch w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej Urodzone tu w Warszawie w Mieszkaniu iego wyż rzeczonym na dniu piętnastym Lipca Roku bieżącego o godzinie pierwszej zpółnocy, zjego Małżonki Joanny z Skibniewskich mającej lat trzydzieści trzy. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane Zostały Jmiona Maryanna Aniela, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżey wspomniany Stanisław Nowacki z Emilią Nosickiewiczową. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło zpowodu słabości Matki. Niniejszy Akt Stawającemu i świadkom przeczytany, podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami. —————————————————————————(-) Xiądz Michał Toczyski Wikariusz Kościoła Parafialnego Śwętego Jana

       (-) Jakób Sbarbori oyciec          (-) Stanisław Nowacki

                                                                            (-) Jan Marini

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1849, 10 stycznia (wtorek)

Kościół Prafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1849, strona 252, numer aktu 2

              Działo się w Warszawie w Parafji Świętego Krzyża dnia dziesiątego Stycznia tysiąc osmset czterdziestgo dziewiątego roku o godzinie szóstej wieczorem. —

Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Stanisława Owidzkiego Urzęnika lat dwadzieścia cztery i Teofila Owickiego Chorążego Woysk Rosyjskich lat trzydzieści mających obydwóch w Warszawie zamieszkałych w dniu dzisiejszym, zawarte zostało religijne małżeństwo między Józefem Nowakowskim Kawalerem, Urzędnikiem Kolej Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie pod liczbą trzysta osiemdziesiąt osim przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkałym, urodzonym w mieście Włodawie Guberni Warszawskiej, z Jana i nieżyjącej Marcyanny z Lisowieckich małżonków Nowakoskich, lat dwadzieścia pięć mającym a Maryanną Sbarbori Panną w Warszawie pod liczbą trzysta osimdziesiąt osim przy ulicy Krakowskie Przedmieście przy matce zostającą urodzoną tu w Warszawie z niegdy Jakóba i żyjącej Joanny z Skibniewskich małżonków Sbarbori lat dziewiętnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły dwie zapowiedzi, tu w Warszawie w Parafii Św. Krzyża w dniach  trzydziestym pierwszym Grudnia roku zeszłego, i siódmym Stycznia roku bieżącego, od dwóch zaś pozostałych nastapiła Dyspensa od Przeświętnego Konsystorza Jeneralnego Archidiecezyi Warszawskiej w dniu wczorajszym za Numerem trzydzieści dziewięć wydanym. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Nowi Małżonkowie oświadczyli, iż umowy przedślubnej między sobą niezawarli, Zezwolenie piśmienne Matki Nowozaślubionej oświadczone było. Akt ten przeczytany Nowozaślubionym i Świadkom, przez Nas i tychże podpisany został. —

 

(-) Józef Nowakowski

 

(-) Marjanna Sbarbori   (-) Stanisław Owidzki

(-) Teofil Owidzki Chrąży            (-) X. nieczytelnie

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,