Urodziła się: 16 czerwca 1858 roku (środa) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Augustyn Donaty Karpowicz (1815-1894)

- Ludwika Katarzyna Gargulska (1818-1859)

 

Rodzeństwo: (?)

rodzone: (5)

- Alexander Palemon (1846-1849)

- Bronisława Dezyderya Ludwika (1847-1849)

- Eugenia Wanda (1848-1912)

- Aleksandra Magdalena (1850-1850)

- Bernard Ludwik (1851-1851)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (3)

- Faustyna (1864-1869)

- Józefa Julia (1865-1883)

- Piotr Alkantary Felix (1866-1868)

 

Zmarła: 2 lipca 1858 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Augustyna Donata i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1858, 16 czerwca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1858-1860, strona 206, numer aktu 412

 

Działo się w Warszawie dnia szesnastego Miesiąca czerwca tysiąc osimset pięćdziesiąt ósmego roku o godzinie czwartej z południa. Stawił się Augustyn Donaty Karpowicz, Urzędnik Kancelaryi Marszałka Szlachty, liczący lat czterdzieści dwa w Warszawie przy ulicy Piwnej pod liczbą sto jeden zamieszkały w obecności Kazimierz Gargulskiego Nauczyciela Szkół Elementarnych Rządowych, tudzież Aleksandra Troland Aptekarza pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu dzisiejszym o godzinie szóstej rano z jego Małżonki Ludwiki z Gargulskich, lat trzydzieści dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Marya Justyna Benona, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Kazimierz Gargulski z Maryą Jankowską. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z ojcem i świadkami.

                                     

(-) Donaty Karpowicz Ojciec   (-) Kazimierz Gargulski (-) Aleksander Troland

 

(-) X. Stanisław Wespański p.o. Proboszcza i Urzędnik Stanu Cywilnego

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1858, 3 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1858-1860, strona 119, numer aktu 355

 

Działo się w Warszawie dnia trzeciego miesiąca Lipca tysiąc ośmset pięćdziesiąt ósmego roku, o godzinie jedenastej z rana. Stawili się Donaty Karpowicz Urzędnik Kancelaryi Marszałka Szlachty Gubernii Warszawskiej i Kazimierz Gargulski nauczyciel szkół Elementarnych Rządowych, pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam że w dniu wczorajszym, o godzinie dwunastej w nocy w Warszawie przy ulicy Piwnej pod liczbą sto jeden umarła Marya Karpowicz dni siedemnaście żyjąca Córka Donatego wyż wspomnianego i Ludwiki z Gargulskich małżonków. Przekonawszy się o zejściu Maryi Karpowicz Akt ten po odczytaniu podpisanym został przez Nas i stawających.

 

   (-) Donaty Karpowicz              (-) Kazimierz Gargulski

       (-) X. Kasper Wittmann p.o. Proboszcza i Urzędnik Stanu Cywilnego

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,