Urodziła się: 23 maja 1847 roku (niedziela) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Augustyn Donaty Karpowicz (1815-1894)

- Ludwika Katarzyna Gargulska (1818-1859)

 

Rodzeństwo: (?)

rodzone: (?)

- Alexander Palemon (1846-1849)

- Eugenia Wanda (1848-1912)

- Aleksandra Magdalena (1850-1850)

- Bernard Ludwik (1851-1851)

- Marya Justyna Benona (1858-1858)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (?)

- Faustyna (1864-1869)

- Józefa Julia (1865-1883)

- Piotr Alkantary Felix (1866-1868)

 

Zmarła: 18 listopada 1849 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Augustyna Donata i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1848, 25 listopada (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1847-1849, strona 318, numer aktu 636

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego piątego Miesiąca Listopada tysiąc osimset czterdziestego ósmego roku o godzinie wpół do piątej z południa. Stawił się Donaty Karpowicz, Urzędnik Rządu Gubernialnego Warszawskiego, liczący lat trzydzieści dwa, w Warszawie w Rynku Starego Miasta pod liczbą sześćdziesiąt trzecią zamieszkały, w obecności Antoniego Turowskiego, Sekretarza Deputacyi Szlacheckiej, tudzież Tomasza Nowackiego, Urzędnika Rządu Gubernialnego Warszawskiego, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu dwudziestym trzecim Maja roku zeszłego, o godzinie pierwszej z północy z jego Małżonki Ludwiki z Gargulskich, lat dwadzieścia osim mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dwudziestym piątym Sierpnia roku wyż wspomnianego nadane zostały Jmiona Bronisława Dezyderya Ludwika, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Trojan Hłasko z Joanną Konopka i Julian Bartoszewicz z Emilią Konopka, Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu słabości ojca. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami.

                                     (-) X. August Sieklucki p.o. Proboszcza

(-) Donaty Karpowicz Ojciec    (-) Antoni Turowski    (-) Tomasz Nowacki

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1849, 19 listopada (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1848-1850, strona 224, numer aktu 670

 

Działo się w Warszawie dnia dziewiętnastego Miesiąca Listopada tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Donaty Karpowicz i Antoni Turowski, obadwa Urzędnicy Rządu Gubernialnego Warszawskiego, pełnoletni w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli Nam że w dniu wczorajszym, o godzinie trzeciej z południa, w Warszawie w Rynku Starego Miasta, pod liczbą sześćdziesiąt trzecią, umarła Bronisława Karpowicz. lat dwa i miesięcy cztery żyjąca Córka Donatego wyż wspomnianego i Ludwiki z Gargulskich Małżonków. Przekonawszy się naocznie o zejściu rzeczonej Bronisławy Karpowicz Akt ten po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Stawającymi.

 

             (-) X. Szczepan Łancki W.M.W. p.o. Proboszcza

   (-) Donaty Karpowicz              (-) Antoni Turowski

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,