Urodziła się: 4 lutego 1818 roku (środa) w Pułtusku

                            (par. Pułtusk, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Kazimierz Gargulski (1785-1858)

- Franciszka Choińska (1795-1842)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Eleonora Teofila (1820-1840)

- Raymund Ludwik (1822-1830)

- Karol Tadeusz (1824-1828)

- Stanisław Szczepan (1828-1897)

- Honorata Eleonora (1831-1833)

- Wojciech Henryk (1833-1834)

- Wojciech (1836-1836)

- Florentyna Łucja (1837-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Longin Klemens (1843-?)

- Ewa (1844-1844)

- Katarzyna (1844-1844)

 

Mąż: (2)

1. Józef Władysław Krogulski (1815-1842)

 

Ślub: 17 stycznia 1838 roku (środa) w Kościele Św. Jana Chrzciciela

             w Warszawie

Dzieci: (2)

- Bronisława Jadwiga (1840-1840)

- Józefa Barbara (1841-1842)

 

2. Augustyn Donaty Karpowicz (1815-1894)

 

Ślub: 26 października 1844 roku (sobota) w Kościele Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (6)

- Alexander Palemon (1846-1849)

- Bronisława Dezyderya Ludwika (1847-1849)

- Eugenia Wanda (1848-?)

- Aleksandra Magdalena (1850-?)

- Bernard Ludwik (1851-1851)

- Marya Justyna Benona (1858-1858)

 

Zmarła: 31 marca 1859 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim kw. 10, rząd 5, p. 15

 

? dziecko Kazimierza i Franciszki.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 1:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1838, 17 stycznia (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1838-1840, strona 8, numer aktu 8

 

Działo się w Warszawie dnia siedemnastego Miesiąca Stycznia tysiąc osimset trzydziestego ósmego Roku o godzinie czwartej z południa. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Jana Karwowskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Gubernii Mazowieckiej, liczącego lat czterdzieści dwa przy ulicy Długiej, pod liczbą pięćset dziewięćdziesiąt i Józefa Golińskiego Artysty dramatycznego liczącego lat dwadzieścia dwa, przy ulicy Świętoiańskiej pod liczbą pierwszą, obudwóch w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne i przez Xiędza Pawła Redeckiego Piiara /w obecności j podpisanego jako Proboszcza Parafialnego/, pobłogosławione Małżeństwo między Józefem Władysławem Kargulskim, kawalerem, Artystą Muzycznym przy ulicy Kanonie, pod liczbą osiemdziesiątą w Parfii tutejszej od roku zamieszkałym, urodzonym w mieście Tarnowie Galicyi Austryiackiej z Michała Krogulskiego, Artysty Muzycznego, pod liczbą powyższą zamieszkałego  i niegdy Salomei z Szaszczów Małżonków w Warszawie zmarłej, mającym lat dwadzieścia dwa, a Ludwiką Gargulską Panną Córką Kazimierza Gargulskiego Nauczyciela Szkół Rządowych i Franciszki z Choińskich Małżonków, przy ulicy Świętojańskiej pod liczbą dziesiątą zamieszkałych, zrodzoną w mieście Pułtusku, mającą lat dziewiętnaście przy Rodzicach swoich, pod liczbą powyższą Parafii tutejszej od lat pięciu zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach trzydziestym pierwszym Grudnia Roku zeszłego, Siódmym i Czternastym Stycznia Roku bieżącego, w Kościele Parafialnym Warszawskim Świetego Jana, jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi temu Oyców obojga zaślubionych. Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż zawarli umowy przedślubnej w dniu dwudziestym dziewiątym Grudnia, Roku zeszłego przed Wincentym Julickim Rejentem Powiatu Warszawskiego w Warszawie. Niniejszy akt stawającym i świadkom przeczytany podpisany został przez Nas wraz z zaślubionymi Oycem Zaślubionych i Świadkami.

 

(-) Xiądz Mateusz Juchnicki Wikariusz Metropolitalny Warszawski

(-) Józef Władysław Krogulski        (-) Ludwika Gargulska

(-) Michał Krogulski Ojciec

(-) Jan Karwowski świadek                                         (-) Kazimierz Gargulski ojciec

(-) Józef Goliński

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 2:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1844, 26 października (sobota).

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Księga Ślubów, Tom z lat 1842-1844, strona 176, numer aktu 176

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego szóstego Miesiąca Października tysiąc osimset czterdziestego czwartego Roku o godzinie czwartej z południa. Wiadomo czyniemy, że w obecności świadków Jana Jabłońskiego i Kleofasa Konopki obudwóch Urzędników Rządu Gubernialnego Mazowieckiego pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne i przez Xiędza Teodora Załuskiego Prowincyała Zgromadzenia Xięży Augustynnianów Warszawskich przy obecności niżej podpisanego jako właściwego proboszcza ze strony zaślubionych, pobłogosławione małżeństwo między Augustynem Donatym Karpowiczem młodzianem, Sekretarzem w Rządzie Gubernialnym Mazowieckim w Rynku Starego Miasta pod liczbą sześćdziesiąt czwartą w Parafii Świętego Jana stale zamieszkałym, urodzonym we wsi Szczuczyn Guberni Augustowskiej z niegdy Donatego Karpowicza Doktora Medycyny i Rozalii z Pożarskich Małżonków mającym lat dwadzieścia dziewięć, a Ludwiką Katarzyną z Gargulskich Krogulską wdową po Małżonku swoim Józefie Krogulskim tysiąc ośmset czterdziestego drugiego Roku w Parafii tutejszej zmarłym, córką Kazimierza Gargulskiego obywatela i niegdy Franciszki z Choińskich małżonków, urodzoną w mieście Pułtusku Guberni Płockiej mającą lat dwadzieścia sześć przy ojcu swoim przy ulicy ŚwiętoJańskiej pod liczbą dziesiątą w parafii Świetego Jana stale zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szółstym, trzynastym i dwudziestym października Roku bieżącego w Kościele parafialnym Warszawskim Świetego Jana. Tamowania małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż niezawarli umowy przedślubnej. Niniejszy akt stawającym i świadkom przeczytany podpisany został przez Nas wraz z zaślubionymi obecnym ojcem zaślubionej i świadkami.

(-) Xiądz Kasper Wittman Wikariusz metropolitalny Warszawski

(-) Donaty Karpowicz        (-) Ludwika Krogulska

(-) Jan Jabłoński                 (-) Konopka Kleofas

           (-) Kazimierz Gargulski ojciec

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1859, 1 kwietnia (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zejść, Tom z lat 1858-1860, strona 62, numer aktu 185

 

Działo się w Warszawie dnia pierwszego miesiąca Kwietnia tysiąc osmset pięćdziesiąt dziewiątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Donaty Karpowicz Sekretarz Kancelaryi Marszałka Szlachty Gubernii Warszawskiej mąż zmarłej i Antoni Zieliński Wozny tejże Kancelaryi obadwa pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam że w dniu wczorajszym o godzinie siódmej rano w Warszawie przy ulicy Piwnej pod liczbą sto jeden umarła Ludwika Karpowicz przy mężu zostająca lat czterdzieści jeden żyjąca, urodzona w mieście Pułtusku Gubernii Płockiej z niegdy Kazimierza i Franciszki z Choińskich małżonków Gargulskich Zostawiwszy po sobie wyżej wymienionego męża Donatego Karpowicza przekonawszy się o zejściu Ludwiki Karpowicz Akt ten po odczytaniu podpisanym został przez Nas i stawających.

 

(-) Donaty Karpowicz                    (-) Antoni Zieliński

  (-) X. Antoni Biernacki WMW p.o. Proboszcza i Urzędnik Stanu Cywilnego

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,