Urodził się: 11 stycznia 1846 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Augustyn Donaty Karpowicz (1815-1894)

- Ludwika Katarzyna Gargulska (1818-1859)

 

Rodzeństwo: (?)

rodzone: (?)

- Bronisława Dezyderya Ludwika (1847-1849)

- Eugenia Wanda (1848-1912)

- Aleksandra Magdalena (1850-1850)

- Bernard Ludwik (1851-1851)

- Marya Justyna Benona (1858-1858)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (?)

- Faustyna (1864-1869)

- Józefa Julia (1865-1883)

- Piotr Alkantary Felix (1866-1868)

 

  

Zmarł: 22 czerwca 1849 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Augustyna Donata i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1849, 23 czerwca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1848-1850, strona 130, numer aktu 388

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego trzeciego Miesiąca Czerwca tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Donaty Karpowicz i Antoni Turowski, obadwa Urzędnicy Rządu Gubernialnego Warszawskiego, pełnoletni w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli Nam że w dniu wczorajszym, o godzinie jedenastej w nocy, w Warszawie w Rynku Starego Miasta, pod liczbą sześćdziesiąt trzecią, umarł Palemon Karpowicz. lat trzy i miesięcy sześć żyjący Syn Donatego wyż wspomnianego i Ludwiki z Gargulskich Małżonków. Przekonawszy się naocznie o zejściu rzeczonej Palemona Karpowicza, Akt ten po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Stawającymi.

 

             (-) X. Kasper Wittman W.M.W. p.o. Proboszcza

   (-) Donaty Karpowicz  Ojciec            (-) Antoni Turowski

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,