Urodził się: 21 sierpnia 1851 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Augustyn Donaty Karpowicz (1815-1894)

- Ludwika Katarzyna Gargulska (1818-1859)

 

Rodzeństwo: (?)

rodzone: (?)

- Alexander Palemon (1846-1849)

- Bronisława Dezyderya Ludwika (1847-1849)

- Eugenia Wanda (1848-1912)

- Aleksandra Magdalena (1850-1850)

- Marya Justyna Benona (1858-1858)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (?)

- Faustyna (1864-1869)

- Józefa Julia (1865-1883)

- Piotr Alkantary Felix (1866-1868)

 

Zmarł: 10 września 1851 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Augustyna Donata i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1851, 23 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1850-1852, strona 269, numer aktu 524

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego trzeciego Miesiąca Sierpnia tysiąc osimset pięćdziesiąt pierwszego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Donaty Karpowicz, Urzędnik Kancelaryi Marszałka Szlachty Gubernii Warszawskiej, liczący lat trzydzieści pięć, w Warszawie w Rynku Starego Miasta pod liczbą sześćdziesiąt dziewięć zamieszkały, w obecności Tomasza Adama Podczaskiego Emeryta, tudzież Kazimierza Gargulskiego, Nauczyciela Rządowego, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci męskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu onegdajszym, o godzinie wpół do jedenastej w nocy, z jego Małżonki Ludwiki z Gargulskich, lat trzydzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Bernard Ludwik, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyż wspomniany Kazimierz Gargulski z Katarzyną Karwowską. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami.

                                     (-) X. Jan Bogdan WMW p.o. Proboszcza

(-) Donaty Karpowicz    (-) Tomasz Adam Podczaski    (-) Kazimierz Gargulski

                Ojciec

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1851, 10 września (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1851-1853, strona 188, numer aktu 563

 

Działo się w Warszawie dnia dziesiątego Miesiąca Września tysiąc ośmset pięćdziesiąt pierwszego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Stawili się Donaty Karpowicz Urzędnik Kancelaryi Marszałka Szlachty Gubernii Warszawskiej i Kazimierz Gargulski Nauczyciel Szkół Rządowych, pełnoletni w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli Nam że w dniu dzisiejszym, o godzinie wpół do trzeciej z południa, w Warszawie w Rynku Starego Miasta, pod liczbą sześćdziesiąt dziewięć, umarł Bernard Ludwik Karpowicz dni dwadzieścia żyjący Syn Donatego wyż wspomnianego i Ludwiki z Gargulskich Małżonków. Przekonawszy się naocznie o zejściu rzeczonego Bernarda Ludwika Karpowicza Akt ten po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Stawającymi.

 

             (-) X. Kasper Wittmann W.M.W. p.o. Proboszcza

   (-) Donaty Karpowicz              (-) Kazimierz Gargulski

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,