Urodziła się: 17 lutego 1864 roku (środa) w Piotrkowie Tryb.

                            (chrzczona par. pw. Św. Jakuba)

Rodzice:

- Augustyn Donaty Karpowicz (1815-1894)

- Anna Marianna Natalia Bielska (1842-?)

 

Rodzeństwo: (?)

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: (6)

- Alexander Palemon (1846-1849)

- Bronisława Dezyderya Ludwika (1847-1849)

- Eugenia Wanda (1848-1912)

- Aleksandra Magdalena (1850-1850)

- Bernard Ludwik (1851-1851)

- Marya Justyna Benona (1858-1858)

rodzone: (2)

- Józefa Julia (1865-1883)

- Piotr Alkantary Felix (1866-1868)

 

Zmarła: 13 grudnia 1869 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Augustyna Donata i pierworodne Anny.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1869, 14 grudnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1868-1870, strona 499, numer aktu 84

 

Działo się w Warszawie dnia drugiego / czternastego / miesiąca Grudnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Donaty Karpowicz były Urzędnik i Andrzej Kozłowski kościelny, pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam że w dniu wczorajszym, o godzinie dziesiątej rano w Warszawie przy ulicy Mostowej pod numerem dwieście czterdzieści siedem litera a umarła Faustyna Karpowicz pięć lat dziesięć miesięcy żyjąca, urodzona w Gubernialnym Mieście Piotrkowie Córka Donatego Karpowicza i żony jego Anny z domu Bilskiej. Po naocznym stwierdzeniu o zejściu Faustyny Karpowicz Akt ten po odczytaniu podpisanym został przez Nas i stawających.

 

   (-) Donaty Karpowicz              (-) Andrzej Kozłowski

       (-) X. Władysław Seroczyński p.o. Proboszcza i Urzędnik Stanu Cywilnego

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,