Urodził się: 19 października 1866 roku (piątek) w Piotrkowie Tryb.

                         (chrzczony par. pw. Św. Jakuba)

Rodzice:

- Augustyn Donaty Karpowicz (1815-1894)

- Anna Marianna Natalia Bielska (1842-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: (6)

- Alexander Palemon (1846-1849)

- Bronisława Dezyderya Ludwika (1847-1849)

- Eugenia Wanda (1848-1912)

- Aleksandra Magdalena (1850-1850)

- Bernard Ludwik (1851-1851)

- Marya Justyna Benona (1858-1858)

rodzone: (2)

- Faustyna (1864-1869)

- Józefa Julia (1865-1883)

 

Zmarł: 10 kwietnia 1868 roku (piątek) w Noworadomsku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Augustyna Donata i trzecie Anny.