Urodziła się: 3 maja 1850 roku (piątek) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Augustyn Donaty Karpowicz (1815-1894)

- Ludwika Katarzyna Gargulska (1818-1859)

 

Rodzeństwo: (?)

rodzone: (?)

- Alexander Palemon (1846-1849)

- Bronisława Dezyderya Ludwika (1847-1849)

- Eugenia Wanda (1848-1912)

- Bernard Ludwik (1851-1851)

- Marya Justyna Benona (1858-1858)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (?)

- Faustyna (1864-1869)

- Józefa Julia (1865-1883)

- Piotr Alkantary Felix (1866-1868)

 

Zmarła: 17 maja 1850 roku (piatek) w Walendowie

                  (par. Nadarzyn, gm. Młochów, pow. błoński)

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Augustyna Donata i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1850, 9 maja (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1850-1852, strona 143, numer aktu 286

 

Działo się w Warszawie dnia dziewiątego Miesiąca Maja tysiąc osimset pięćdziesiątego roku o godzinie jedenastej z Rana. Stawił się Donaty Karpowicz, Urzędnik Bióra Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, liczący lat trzydzieści trzy, w Warszawie przy ulicy Piwnej pod liczbą dziewięćdziesiąt osim zamieszkały, w obecności Jakóba Uleyskiego, Urzędnika, tudzież Jana Padanczyka, Gospodarza rolnego w Wsi Walendowie Gubernii Warszawskiej zamieszkałego, obudwóch pełnoletnich, i okazał Nam Dziecię płci żeńskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu trzecim Miesiąca i roku bieżącego, o godzinie wpół do dziewiątej wieczorem z jego Małżonki Ludwiki z Gargulskich, lat trzydzieści jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Aleksandra Magdalena, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyż wymieniony Jan Podanczyk z Zofią z Mudziołków. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkiem pierwszym, drugi zaś świadek pisać nie umie..

                                     (-) X. Kasper Wittman wm p.o. Proboszcza

(-) Donaty Karpowicz Ojciec                     (-) Jakób Uleyski

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,