Urodziła się: 18 listopada 1848 roku (sobota) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Augustyn Donaty Karpowicz (1815-1894)

- Ludwika Katarzyna Gargulska (1818-1859)

 

Rodzeństwo: (?)

rodzone: (?)

- Alexander Palemon (1846-1849)

- Bronisława Dezyderya Ludwika (1847-1849)

- Aleksandra Magdalena (1850-1850)

- Bernard Ludwik (1851-1851)

- Marya Justyna Benona (1858-1858)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (?)

- Faustyna (1864-1869)

- Józefa Julia (1865-1883)

- Piotr Alkantary Felix (1866-1868)

 

Mąż:

- Władysław Paulin Tarczyński (1845-1918)

 

Ślub: 10 sierpnia 1872 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: (6)

- Cecylia Zenobia (1873-1893)

- Jadwiga Zofia (1875-1969)

- Władysław Kazimierz (1878-1916)

- Bogumiła Wanda (1880-?)

- Marian Szczęsny (1882-1942)

- Janina Michalina (1885-?)

 

Zmarła: 30 listopada 1912 roku (sobota) w Łowiczu

 

Pochowana: na Cmentarzu pw. Św. Ducha w Łowiczu

                           (kw. B2, gr. 144)

 

? dziecko Augustyna Donata i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1848, 25 listopada (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1847-1849, strona319, numer aktu 637

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego piątego Miesiąca Listopada tysiąc osimset czterdziestego ósmego roku o godzinie piątej z południa. Stawił się Donaty Karpowicz, Urzędnik Rządu Gubernialnego Warszawskiego, liczący lat trzydzieści dwa, w Warszawie w Rynku Starego Miasta pod liczbą sześćdziesiąt trzecią zamieszkały, w obecności Antoniego Turowskiego, Sekretarza Deputacyi Szlacheckiej, tudzież Tomasza Nowackiego, Urzędnika Rządu Gubernialnego Warszawskiego, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu osiemnastym Miesiąca i roku bieżącego, o godzinie wpół do siódmej z rana z jego Małżonki Ludwiki z Gargulskich, lat dwadzieścia osim mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Eugenia Wanda, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Antoni Turowski z Agnieszką Stypułkowską. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami.

                                     (-) X. August Sieklucki p.o. Proboszcza

(-) Donaty Karpowicz Ojciec    (-) Antoni Turowski    (-) Tomasz Nowacki

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,