Urodziła się: 4 marca 1825 roku (piątek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Gabriel Bonifacy Witkowski (1800-1840)

- Marianna Apollonia Boretti (1804-1870)

 

Rodzeństwo: ()

- Rajmund Izydor (1827-1839)

- Bogusława Katarzyna (1828-?)

- Alexy (1831-1837)

- Kacper Bojomier Józef (1832-1836)

- Rychard (1832-1837)

- Izabella Paulina (1836-1837)

- Teodor (1839-?)

 

Mąż:

- Teodor Szmidecki (1818-1866)

 

Ślub: 4 maja 1843 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Trójcy

            Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie

Dzieci: (6)

- Konstanty Teodor Grzegorz (1843-1854)

- Henryk Teofil (1847-1847)

- Zygmund (1848-1876)

- Ludwik Marian (1849-1936)

- Maria (1854-1932)

- Józefa Gabriela (1860-1932)

 

Zmarła: 31 sierpnia 1886 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim

 

Pierworodne dziecko Bonifacego i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1826, 21 listopada (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1826, strona 137, numer aktu 907

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dwudziestego pierwszego Listopada tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie wpółdoczwartej popołudniu. Stawił się Bonifacy Witkowski Jntendent domów Rządowych, tu w Warszawie zamieszkały, lat dwadzieścia siedem mający, w obecności Stanisława Kruszewskiego Nad Dzierżawcy Zdziechów, lat czterdzieści cztery, tudzież Ludwika Kessler Budowniczego z Warszawy, lat dwadzieścia dwa mających, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej Urodzone tu w Warszawie przy ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc osimset sześćdziesiąt cztery, dnia czwartego marca roku zeszłego, o godzinie czwartej z rana jako Akt Urodzenia przed Urzędnikiem Cywilnym Gminy Cyrkułu drugiego Miasta Warszawy pod dniem dwudziestym Marca sporządzony dowodzi z Jego Małżonki Maryanny z Borettych lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez  Xiędza Bonawenturę Budkiewicza Referenta Kościoła nadane zostały Jmiona Kazimiera, Barbara, Anna, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżey wymieniony Stanisław Kruszewski i Barbara Boretti. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Oyca i Świadków podpisany został. -

                                                                            (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz

Wincenty Domanowski Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

    (-) B.Witkowski      (-) Stanisław Kruszewski       (-) L. Kessler

 

(-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Wincenty

Domanowski Wikaryusz Parafii Panny Mary

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,