Urodził się: 6 stycznia 1832 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Gabriel Bonifacy Witkowski (1800-1840)

- Marianna Apollonia Boretti (1804-1870)

 

Rodzeństwo: (7)

- Kazimiera Barbara Anna (1825-1886)

- Rajmund Izydor (1827-1839)

- Bogusława Katarzyna (1828-?)

- Alexy (1831-1837)

- Rychard (1832-1837)

- Izabella Paulina (1836-1837)

- Teodor (1839-?)

 

Zmarł: 17 kwietnia 1836 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Piate dziecko Bonifacego i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1832, 10 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1832, strona 11, numer 22

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dziesiątego Stycznia tysiecznego osiemsetnego trzydziestego drugiego Roku o godzinie dziesiątej z rana. Stawił się Bonifacy Witkowski Budowniczy Województwa Mazowieckiego Obywatel tu w Warszawie zamieszkały, lat trzydzieści jeden liczący, w obecności Józefa Borettiego Architekta Obywatela, Właściciela z Warszawy Lat Sześćdziesiąt osiem, tudzież Leonarda Maringe Obywatela Właściciela z Warszawy Lat Czterdzieści osiem mających, i okazał Nam Dziecię płci Męskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Nowolipie pod Liczbą Dwa tysiące Czterysta dwadzieścia pięć, Dnia Szóstego Stycznia Roku bieżącego o godzinie w pół do piątej po południu z Jego Małżonki Maryanny z Borettów Lat dwadzieścia osiem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona, Kacper Bojomier Józef, a Rodzicami Chrzestnymi byli Szejneforyan Kozłowski Obywatel i Elżbieta Chrzanowska Obywatelka. Akt ten Stawającym przeczytany i przez tychże podpisany został.

 

(-) w zastępstwie Proboszcza Xiądz Jgnacy Kamieński Wikaryusz

Parafii Panny Maryi

 

   (-) Bonifacy Witkowski     (-) Giuseppe Boretti     (-) L.Maringe

 

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1836, 17 kwietnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1836, strona 661, numer 421

 

Działo się w Warszawie dnia Siedemnastego kwietnia Tysięcznego Osmsetnego Trzydziestego Szóstego Roku o godzinie wpół do piątej popołudniu. Stawili się Bonifacy Witkowski Budowniczy Miasta Warszawy lat trzydzieści sześć i Józef Boretti Obywatel lat Siedemdziesiąt cztery maiący w Warszawie zamieszkali, i  oświadczyli, że w dniu dzisiejszym o godzinie pierwszej w nocy umarł Józef Witkowski Dziecię, tu w Warszawie przy Ulicy Nowolipie pod liczbą Dwa tysiące Czterysta dzwadzieścia pięć, lat pięć mający, urodzony w Warszawie z Bonifacego i Maryanny z Borettów Małżonków Witkowskich. Po przekonaniu się o zejściu Witkowskiego Józefa Akt ten stawającym przeczytany, przez pierwszego podpisany został, drugi pisać nie umie  (-) w Zastepstwie Proboszcza Xiądz Jgnacy Kamiński Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Bonifacy Witkowski

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,