Urodziła się: 20 marca 1836 roku (niedziela) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Gabriel Bonifacy Witkowski (1800-1840)

- Marianna Apollonia Boretti (1804-1870)

 

Rodzeństwo: (7)

- Kazimiera Barbara Anna (1825-1886)

- Rajmund Izydor (1827-1839)

- Bogusława Katarzyna (1828-?)

- Alexy (1831-1837)

- Kacper Bojomier Józef (1832-1836)

- Rychard (1832-1837)

- Teodor (1839-?)

 

Zmarła: 26 listopada 1837 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Siódme dziecko Bonifacego i Marianny.

 

 

Oryginalny Alt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1836, 5 kwietnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1836, strona 125, numer 248

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia piątego Kwietnia Tysięcznego Osimsetnego Trzydziestego Szóstego Roku o godzinie kwadrans na trzecią po południu. Stawił się Bonifacy Witkowski Budowniczy Województwa Mazowieckiego lat trzydzieści sześć liczący, w obecności Leonarda Maringe Obywatela lat pięćdziesiąt dwa, tudzież Gracyana Lewickiego Archiwisty Sekcji Oswiecenia w Komisyji Województwa Mazowieckiego lat Trzydzieści cztery, mających, w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Nowolipie pod liczbą dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć, Dnia Dwudziestego Marca Roku bieżącego o godzinie czwartej po południu z Jego Małżonki Maryanny z Borettów lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Jzabella Paulina a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżey wymieniony Leonard Maringe i Józefa Golońska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez tychże podpisany został.

 

(-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Józef Bracki Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Bonifacy Witkowski     (-) Leonard Maringe     (-) Gracyan Lewicki

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 27 listopada (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1837, strona 1251, numer 1359

 

Działo się w Warszawie Dnia Dwudziestego siódmego Listopada Tysiąc osmset trzydziestego siódmego roku o godzinie siódmey rana. Stawili się Bonifacy Witkowski Budowniczy Guberni Mazowieckiej lat trzydzieści siedem i Stanisław Rynarzewski Elew przy Budowniczym lat dwadzieścia dwa mający w Warszawie zamieszkali i oświadczyli że w dniu wczorajszym o godzinie w pół do siódmey w wieczór umarła Jzabella Witkowska, Dziecię tu w Warszawie przy Ulicy Nowolipie pod liczbą Dwatysiące Czterysta dzwadzieścia pięć, półtora roku mające, urodzona w Warszawie z Bonifacego i Maryi z Borettów Małżonków Witkowskich. Po przekonaniu się o zejściu Witkowskiey, Akt ten Stawającym przeczytany, którzy wraz z nami podpisali. —  (-) w Zastepstwie Proboszcza Xiądz Jgnacy Kamiński Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

        (-) B.Witkowski Bud.Gubernialny— (-) S.Rynarzewski            

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,