Urodził się: 4 kwietnia 1827 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Gabriel Bonifacy Witkowski (1800-1840)

- Marianna Apollonia Boretti (1804-1870)

 

Rodzeństwo: (7)

- Kazimiera Barbara Anna (1825-1886)

- Bogusława Katarzyna (1828-?)

- Alexy (1831-1837)

- Kacper Bojomier Józef (1832-1836)

- Rychard (1832-1837)

- Izabella Paulina (1836-1837)

- Teodor (1839-?)

 

Zmarł: 11 grudnia 1839 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Bonifacego i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1839, 12 grudnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1839, strona 1059, numer 1075

 

Działo się w Warszawie dnia Dwunastego Grudnia Tysięcznego Osmsetnego trzydziestego dziewiatego Roku o godzinie dziesiątej z rana. Stawili się Józef Gebhard Obywatel lat dwadzieścia dwa i Alexander Kruszewski Aplikant z Trybunału Cywilnego Guberni Mazowieckiej lat dwadzieścia dwa mający obadwa w Warszawie zamieszkali i oświadczyli że w dniu wczorajszym o godzinie piątej popołudniu umarł Jzydor Witkowski kawaler lat trzynaście mający tu w Warszawie przy Ulicy Nowolipie pod liczbą Dwatysiące Czterysta dzwadzieścia pięć, urodzony w Warszawie z Bonifacego i Maryanny z Boretów Małżonków Witkowskich. — Po przekonaniu się o zejściu Witkowskiego Akt ten stawającym przeczytany i przez tychże wraz z nami podpisany został.

                                                                                                  (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Józef Bracki Wikariusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Józef Gebhard                   (-) Aleksander Kruszewski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,