Urodził się: 1832 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Gabriel Bonifacy Witkowski (1800-1840)

- Marianna Apollonia Boretti (1804-1870)

 

Rodzeństwo: ()

- Kazimiera Barbara Anna (1825-1886)

- Rajmund Izydor (1827-1839)

- Bogusława Katarzyna (1828-?)

- Alexy (1831-1837)

- Kacper Bojomier Józef (1832-1836)

- Izabella Paulina (1836-1837)

- Teodor (1839-?)

 

Zmarł: 25 listopada 1837 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Szóste dziecko Bonifacego i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 26 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1837, strona 1251, numer 1357

 

Działo się w Warszawie dnia Dwunastego szóstego Listopada Tysiąc osmset trzydziestego siódmego roku o godzinie jedenastej z rana. Stawili się Bonifacy Witkowski Budowniczy Gubernii Mazowieckiey i Ludwik Szmidecki Urzędnik w Komisyi Rządowey Spraw Wewnętrznych Duchowsnych i Oświecenia Publicznego, lat dwadzieścia dwa, liczący, w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie wpół do siódmey w wieczór umarł Rychard Witkowski Dziecię, tu w Warszawie przy Ulicy Nowolipie pod liczbą Dwa tysiące Czterysta dzwadzieścia pięć, lat pięć mający, urodzony w Warszawie z Bonifacego i Maryi z Borettów Małżonków Witkowskich. Po przekonaniu się o zejściu Witkowskiego Akt ten Stawającym przeczytany, którzy oświadczyli, że pisać umieją i wraz z nami podpisali. — (-) w Zastepstwie Proboszcza Xiądz Jgnacy Kamiński Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

(-) B.Witkowski  Bud. Gubern.        (-) L.Szmidecki

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,