Urodziła się: 25 grudnia 1828 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Gabriel Bonifacy Witkowski (1800-1840)

- Marianna Apollonia Boretti (1804-1870)

 

Rodzeństwo: (7)

- Kazimiera Barbara Anna (1825-1886)

- Rajmund Izydor (1827-1839)

- Alexy (1831-1837)

- Kacper Bojomier Józef (1832-1836)

- Rychard (1832-1837)

- Izabella Paulina (1836-1837)

- Teodor (1839-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Bonifacego i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 4 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1829, strona 7, numer 13

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia Czwartego Stycznia tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie wpółdoczwartej popołudniu. Stawił się Bonifacy Witkowski Budowniczy Województwa Mazowieckiego, tu w Warszawie zamieszkały, lat dwadzieścia dziewięć liczący, w obecności Teodora Aderkas Porucznika z Gwardyi Wołyńskiej, tu w Warszawie Kwaterującego, lat dwadzieścia dwa, tudzież Tadeusza Buczyńskiego Jntendenta Głównego Więzienia Domu Kary i Poprawy, w Warszawie zamieszkałego, lat trzydzieści ośm mających, i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej Urodzone tu w Warszawie przy ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc osimset sześćdziesiąt cztery, dnia dwudziestego piątego Grudnia roku zeszłego, o godzinie czwartej popołudniu z Jego Małżonki Maryanny z Borettów lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Bogusława Katarzyna, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżey wymieniony Tadeusz Buczyński i Katarzyna Marenge Obywatelka, Teodor Aderkas i Elżbieta Boretti. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Oyca i Świadków podpisany został. -

                                                                            (-) w Zastępstwie Proboszcza

Xiądz Jgnacy Kamiński Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

(-) B.Witkowski       (-) Tadeusz Buczyński      (-) Theodor Aderkas

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,