Urodziła się: 27 marca 1854 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Rodzice:

- Teodor Szmidecki (1818-1866)

- Kazimiera Barbara Anna Witkowska (1825-1886)

 

Rodzeństwo: ()

- Konstanty Teodor Grzegorz (1843-1854)

- Henryk Teofil (1847-1847)

- Zygmund (1848-1876)

- Ludwik Marian (1849-1936)

- Józefa Gabriela (1860-1932)

 

Mąż:

- Kazimierz Hubert Dyzmański (1853-1904)

 

Ślub: 24 października 1874 roku (sobota) w Kościele pw. Narodzenia

            Panny Maryi w Warszawie (Leszno)

Dzieci: (?)

- Adam (1876-1876)

- płci męskiej martwo urodzone (1878)

- Tomasz Paweł (1880-1920)

 

Zmarła: 30 marca 1932 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w Powązkowskim

                           - grobowiec rodziny Dyzmańskich

                              (kw. 156, rząd 3, p. 28/30)

 

? dziecko Teodora i Kazimiery.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Koscielny

 

 

Rok 1874, 24 października (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1874, strona 93, numer aktu 185

 

185 Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia dwunastego / dwudziestego czwartego Października tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie ósmej wieczorem. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Ludwika Szmideckiego lat dwadzieścia cztery i Zygmunta Szmideckiego lat dwadzieścia siedem mających, obydwóch obywateli w Warszawie zamieszkałych, pierwszego przy Ulicy Belwederskiej pod numerem trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć Litera a, drugiego przy Ulicy Nowolipie pod numerem dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie Małżeństwo między Kazimierzem Hubertem Dyzmańskim kawalerem pomocnikiem lat dwadzieścia mającym, urodzonym we wsi Grzebowilki Guberni Warszawskiej, synem niegdy Kazimierza i Joanny z Garczyńskich Małżonków, zamieszkałym w Warszawie przy Ulicy Podwale pod numerem czterysta dziewięćdziesiąt siedem litera a, i Maryą Szmidecką panną przy matce lat osiemnaście mającą urodzoną w Warszawie, córką niegdy Teodora i żyjącej Kazimiery z Witkowskich Małżonków, zamieszkałą w Warszawie przy Ulicy Nowolipie pod numerem dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Kościołach Parafialnych: tutejszym i Świetego Jana w dniach czwartym, jedenastym i osiemnastym Października roku bieżącego. Zezwolenie ustne na zawarcie związku nastąpiło ze strony nowozaślubionego przez Stefana Dyzmańskiego Kuratora, a ze strony nowozaślubionej przez matkę Kazimierę, obecnych aktowi temu. Małżonkowie nowi oświadczają iż zawarli umowę przedślubną przed Rejentem Sądowym Michałem Markiewiczem dnia dwunastego / dwudziestego czwartego Października roku bieżącego za numerem pięćset osiemdziesiątym piątym /trzydzieści sześć/. Kościelny obrzęd zawarcia związku poprowadził Ksiądz Grzegorz Grudziński Wikariusz tutejszej Parafii. Akt ten stawającym przeczytany z nami, nowozaślubionymi i świadkami podpisany został.

 

za Proboszcza Parafii

                                (-) Ks. Bernard Suchocki

 

            (-) Kazimierz Hubert Dyzmański

              (-) Maryja Szmidecka  (-) Ludwik Szmidecki

              (-) Stefan Dyzmański Kurator         (-) Zygmunt Szmidecki

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,