Urodził się: 2 listopada 1853 roku (środa) w Grzebowilkach

                         (par. Kołbiel, gm. Glinianka, pow. nowomiński)

Chrzczony: 24 czerwca 1857 roku (środa) w Warszawie

                         (par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Kazimierz Witalis Dyzmański (1822-1858)

- Joanna Garczyńska (1835-1868)

 

Rodzeństwo: (1)

- Marya Paulina (1855-?)

 

Żona:

- Marya Szmidecka (1854-1932)

 

Ślub: 24 października 1874 roku (sobota) w Kościele pw. Narodzenia

            NMP w Warszawie (Leszno)

Dzieci: (?)

- Adam (1876-1876)

- płci męskiej martwo urodzone (1878)

- Tomasz Paweł (1880-1920)

 

Zmarł: 1 sierpnia 1904 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w Powązkowskim -

                           grobowiec rodzinny (kw. 156, rz. 3, p. 28/29)

 

? dziecko Kazimierza i Joanna.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1857, 24 czerwca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1857, strona 214, numer aktu 428

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego czwartego Miesiąca Czerwca tysiąc osiemset pięćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej zpołudnia. Stawił się Kazimierz  Г Dyzmański Obywatel liczący lat trzydzieści sześć w Warszawie przy ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt siedm zamieszkały w obecności Andrzeja Masłowskiego Urzędnika Sądu Poprawczego Powiatu Warszawskiego Wydziału drugiego, w Warszawie zamieszkałego, tudzież Kazimierza Garczyńskiego Obywatela Ziemskiego we wsi Zimnowoda Gubernii Warszawskiej zamieszkałego, pełnoletnich, i przedstawił Nam syna urodzonego we wsi Grzebowilk Guberni Warszawskiej na dniu drugim Listopada tysiąc osmset piędziesiąt trzeciego roku o godzinie dwunastej w nocy z jego Małżonki Joanny z Garczyńskich dziś lat dwadzieścia jeden mającej. Synowi temu na Chrzcie Świętym poprzednio z wody w dniu dziesiątym Listopada tysiąc osmset piędziesiąt trzeciego roku przez Xiędza Modesta Kuczyńskiego Reformata, a w dniu dzisiejszym przez podpisanego z Ceremonii odbytym nadane zostały Jmiona Kazimierz Hubert, obecni byli temu Obrzędowi Jacenty Przybylowski Obywatel z Heleną Dyzmańską. Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu oczekiwania na Kumów. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z ojcem i świadkami. 

       (-) Xiądz Jgnacy Habielski p.o. Probosz. i Urzęd. Stanu Cywil.

 

       (-) Kazimierz Dyzmański Ojciec

       (-) Andrzej Masłowski —

                                                                                (-) K. Garczyński

 

na marginesie napisano:

 

Na podstawie postanowienia Warszawskiego Sądu Okręgowego z dnia
pierwszego maja 1897 roku przedstawionego w liście wykonawczym z 2 maja 1897 roku Nr 56894, w akt ten wniesiono poprawkę, by do imienia jego ojca
Kazimierz dodać drugie imie Witalis.

Miasto Warszawa 19 lipca 1897 roku.

 

co należy wstawić w miejsce znaku  Г

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1874, 24 października (sobota)

Kościół Parafialny p.w. Narodzenia NMP w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1874, strona 93, numer aktu 185

 

185 Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia dwunastego / dwudziestego czwartego Października tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie ósmej wieczorem. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Ludwika Szmideckiego lat dwadzieścia cztery i Zygmunta Szmideckiego lat dwadzieścia siedem mających, obydwóch obywateli w Warszawie zamieszkałych, pierwszego przy Ulicy Belwederskiej pod numerem trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć Litera a, drugiego przy Ulicy Nowolipie pod numerem dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie Małżeństwo między Kazimierzem Hubertem Dyzmańskim kawalerem pomocnikiem lat dwadzieścia mającym, urodzonym we wsi Grzebowilki Guberni Warszawskiej, synem niegdy Kazimierza i Joanny z Garczyńskich Małżonków, zamieszkałym w Warszawie przy Ulicy Podwale pod numerem czterysta dziewięćdziesiąt siedem litera a, i Maryą Szmidecką panną przy matce lat osiemnaście mającą urodzoną w Warszawie, córką niegdy Teodora i żyjącej Kazimiery z Witkowskich Małżonków, zamieszkałą w Warszawie przy Ulicy Nowolipie pod numerem dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Kościołach Parafialnych: tutejszym i Świetego Jana w dniach czwartym, jedenastym i osiemnastym Października roku bieżącego. Zezwolenie ustne na zawarcie związku nastąpiło ze strony nowozaślubionego przez Stefana Dyzmańskiego Kuratora, a ze strony nowozaślubionej przez matkę Kazimierę, obecnych aktowi temu. Małżonkowie nowi oświadczają iż zawarli umowę przedślubną przed Rejentem Sądowym Michałem Markiewiczem dnia dwunastego / dwudziestego czwartego Października roku bieżącego za numerem pięćset osiemdziesiątym piątym /trzydzieści sześć/. Kościelny obrzęd zawarcia związku poprowadził Ksiądz Grzegorz Grudziński Wikariusz tutejszej Parafii. Akt ten stawającym przeczytany z nami, nowozaślubionymi i świadkami podpisany został.

 

za Proboszcza Parafii

                                (-) Ks. Bernard Suchocki

 

            (-) Kazimierz Hubert Dyzmański

              (-) Maryja Szmidecka  (-) Ludwik Szmidecki

              (-) Stefan Dyzmański Kurator         (-) Zygmunt Szmidecki

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,