Urodził się: 29 grudnia 1880 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Kazimierz Hubert Dyzmański (1853-1904)

- Marya Szmidecka (1854-1932)

 

Rodzeństwo: (2)

- Adam (1876-1876)

- płci męskiej martwo urodzone (1878)

 

Żona:

- Celina Sulima Kropińska (1881-1943)

 

Ślub: 25 sierpnia 1903 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Trójcy

            w Lutkówce   (gm. Skuły, pow. błoński)

Dzieci: (2)

- Tadeusz (1905-1943)

- Marya Celina (1912-1956)

 

Zmarł: 11 grudnia 1920 roku (sobota) we wsi Dziekanka

               (dzisiaj osiedle w Gnieźnie)

Pochowany: na Cmentarzu w Gnieźnie

 

Trzecie dziecko Kazimierza Huberta i Maryi.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1881, 18 lutego (piątek)

Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1881, strona , numer aktu 200

 

200. Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Świętej Bogurodzicy dnia szóstego / osiemnastego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie jedenastej rano. Stawił się osobiście Kazimierz Hubert Dyzmański właściciel domu, dwadzieścia siedem lat mający w obecności Jana Dobrzańskiego właściciela ziemskiego majątku Sulisławice Radomskiej Guberni i Karola Sielskiego zarządcy domu, pełnoletnich zamieszkałych pierwszego we wsi Sulisławice, a drugiego w Warszawie i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że ono urodziło się tutaj w Warszawie przy ulicy Leszno pod numerem sześćset sześćdziesiąt trzy i cztery, dnia siedemnastego / dwudziestego dziewiątego Grudnia roku zeszłego o godzinie piątej rano z jego małżonki Maryanny z Szmideckich lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym tego dnia tylko wodą przez Księdza Grzegorza Grudzińskiego nadano imiona Tomasz Paweł, a rodzicami jego Chrzstnymi podającymi byli wyżej wspomniany Jan Dobrzański właściciel ziemski i Julia Moraczewska. Opóźnienie w sporządzeniu niniejszego Aktu powstało z przyczyn nieobecności Ojca Akt ten przeczytano stawającym i razem z Nami podpisano. —


(-) za Proboszcza Parafii Ks. Krzysztof Majewski

                                  (-) Karol Sielski

(-) Kazimierz Hubert Dyzmański (-) Jan Dobrzański

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Andrzej Józef Dyzmański, 20 maja 2011,