Urodził się: 1 marca 1905 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Narodzenia NMP)

Rodzice:

- Tomasz Paweł Dyzmański (1880-1920)

- Celina Sulima Kropińska (1881-1943)

 

Rodzeństwo: (1)

- Marya Celina (1912-1956)

 

Żona:

- Leokadia Ekiel (1906-1967)

 

Ślub: 31 października 1935 roku (czwartek) w Kościele pw.

            Św. Michała w Warszawie

Dzieci: (2)

- Ewa Maria Celina (1936)

- Andrzej Józef Antoni (1937-2021)

 

Zmarł: 23-29 marca 1943 w KL Majdanku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Tomasza i Celiny.

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   zapis Kościelny

 

 

Rok 1905, 9 marca (środa)

Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1905, strona , numer aktu 322

 

Działo się w Warszawie w parafji Narodzenia Maryi Panny dnia dwudziestego czwartego lutego / dziewiątego marca tysiąc dziewięćset piątego roku o godzinie czwartej po południa. Stawił się osobiście Tomasz Paweł Dyzmański właściciel domu lat dwadzieścia cztery mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Leszno, pod numerem osiemnastym, w obecności Ludwika Mariana Szmideckiego ziemianina, zamieszkałego we wsi Podobłocie guberni Siedleckiej i Stanisława Widerakiewicza ziemianina, zamieszkałego we wsi Przyłęk powiatu Kozienickiego, pełnoletnich, i okazał Nam dziecię plci męskiej oświadczając, że ono urodziło się w Warszawie pod numerem wyżej wskazanym, dnia szesnastego lutego / pierwszego marca roku bieżącego, o godzinie czwartej rano z jego małżonki ślubnej Celiny z Kropińskich, lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Stanisława Suchańskiego odbytym nadano imię Tadeusz, a rodzicami chrzestnymi byli: Ludwik Marian Szmidecki i Stanisława Kropińska. Akt ten obecnym przeczytano przez Nas i przez nich podpisany został. 

       (-) za Proboszcza Ks. St. Suchański

 

       (-)

       (-)

 

 

Zołnierz AK, z-ca D-cy Batalionu "WACHLARZ". Zginął w Obozie Koncentracyjnym w Majdanku prawdopodobnie w dniach 23-29 marca 1943 roku.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Andrzej Józef Dyzmański, 20 maja 2011,