Urodził się: 28 kwietnia 1822 roku (niedziela) w Warszawie

Chrzczony: 30 marca 1835 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Dyzmański (1781-1862)

- Helena Brzezińska (1785-12.IV.1869)

 

Rodzeństwo: ()

- Józefa Karolina (1809-?)

- Helena Elżbieta Joanna (1811-1855)

- Alexander Michał (1813-?)

- Alexander Józef (1817-1852)

 

Żona:

- Joanna Garczyńska (1835-1868)

 

Ślub: 6 lutego 1853 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (2)

- Kazimierz Hubert (1853-1904)

- Marya Paulina (1855-?)

 

Zmarł: 18 kwietnia 1858 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w Powązkowskim -

                           grobowiec rodzinny (kw. 156, rz. 3, p. 28/29)

 

? dziecko Józefa i Heleny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1853, 6 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1851-1853, strona 61, numer aktu 61

 

Działo się w Warszawie dnia szóstego Miesiąca Lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie wpół do siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Jakóba Małgorzewicza Obywatela szwagra zaślubionego i Andrzeja Masłowskiego Mecenasa Radcy Prawnego przy Magistracie Miasta Warszawy, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie i przez podpisanego, po mocy udzielonego onemuż upoważnienia pisemnego przez Wlaściwego Proboszcza zaślubionej:/ pobłogosławione Małżeństwo między Kazimierzem V Dyzmańskim Młodzianem Dziedzicem wsi Grzebowilka w tejże wsi Guberni Warszawskiej Parafii Kołbielskiej stale zamieszkałym, urodzonym w Mieście Warszawie z Józefa Dyzmańskiego Obywatela i Heleny z Brzezińskich Małżonków tamże zamieszkałych lat trzydzieści sobie liczącym, a Joanną Garczyńską panną córką niegdy Jgnacego Garczyńskiego Obywatela i żyjącej Pauliny z Swiniarskich Małżonków, zrodzoną we wsi Wierzbnie wyż rzeczonej Gubernii lat szesnaście mającą w tejże wsi Parafii Wierzbno przy Matce stale zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kościele Parafialnym Wierzbno w dniach dwudziestym dziewiątym, drugim, dziewiątym i szesnastym Stycznia roku bieżącego, w Kościele Parafialnym Kołbiel w dniach szesnastym, dwudziestym trzecim i trzydziestym tegoż miesiąca i roku jako też zezwolenie ustne obecnej aktowi temu Matki Zaślubionej. Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z zaślubionymi, Matką zaślubionej i świadkami. Dwa wyrazy podkreślone bez znaczenia.

                                                                            (-) X. Jan Bogdan WMW. po. Prob.

 

(-) Kazimierz Dyzmański          (-) Joanna Garczyńska

(-) Paulina Garczyńska Matka      (-) Andrzej Maslowski

           (-) Jakób Małgorzewicz        (-) Jan Rozwadowski

 

na marginesie napisano:

 

Na mocy postanowienia Warszawskiego Sądu Okręgowego z dnia 1 maja 1897 roku przedstawionego w liście wykonawczym z dnia 2 maja 1897 roku za numerem 56894 postanowiono, żeby w akcie tym nanieść poprawkę imienia wymienionego Dyzmańskiego Kazimierza dodając drugie imię "Witalis" —

Warszawa dnia 19 lipca 1897 roku za Archiwum Sądu (-) podpis nieczytelny

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1858, 19 kwietnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1858, strona 70, numer aktu 210

 

Działo się w Warszawie dnia dziewietnastego Kwietnia tysiąc osiemset pięćdziesiatego ósmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Rajmund Zaborowski Rządca Pałacu i Józef Małgorzewicz Obywatel, pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam w dniu wczorajszym o godzinie wpół do trzeciej z południa, w Warszawie przy Ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt siedm litera a umarł Kazimierz Dyzmański obywatel lat trzydzieści sześć żyjący, urodzony w Warszawie z Józefa i Heleny z Brzezińskich Małżonków Dyzmańskich, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Joannę z Garczyńskich. Przekonawszy się o zejściu Kazimierza Dyzmańskiego Akt ten po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas i stawajacych. 

(-) Rajmund Zaborowski                        (-) Józef Małgorzewicz

 

            (-) X. Franciszek Chmielewski po Prob. i Urzęd. Stanu Cywil.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,