Urodził się: 23 września 1813 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Dyzmański (1781-1862)

- Helena Brzezińska (1785-12.IV.1869)

 

Rodzeństwo: ()

- Józefa Karolina (1809-?)

- Helena Elżbieta Joanna (1811-1855)

- Alexander Józef (1817-1852)

- Kazimierz Witalis (1822-1858)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Heleny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1813, 31 grudnia (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1810-1817, strona 225, numer aktu brak

 

 

Ja Michał Toczyski Wikariusz Katedralny Warszawski ochrzcił dziecko o imionach Alexander Michał dnia 23 września bieżącego roku urodzone syna Szlachetny Pana Józefa Dyzmańskiego kupca Warszawskiego i Heleny z Brzezińskich Prawnie Zaślubionych zamieszkałych przy ulicy Napoleońskiej Nr 497. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef  Czekierski Doktor Medycyny i Pani Joanna Schlinkierinn —

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,