Urodziła się: 5 lipca 1809 roku (środa) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Dyzmański (1781-1862)

- Helena Brzezińska (1785-12.IV.1869)

 

Rodzeństwo: ()

- Helena Elżbieta Joanna (1811-1855)

- Alexander Michał (1813-?)

- Alexander Józef (1817-1852)

- Kazimierz Witalis (1822-1858)

 

Mąż:

- Jacek Przybysławski (1787-?)

 

Ślub: 16 lutego 1833 roku (sobota) w Kościele pw. Jana Chrzciciela

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Heleny.

 

 

ryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1809, 8 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów Tom z lat 1802-1809, strona 703, numer aktu 12

 

 

Ja Antoni Rother ochrzciłem etc. Józefę Karolinę urodzoną 5 bieżącego miesiąca córkę Szlachetnych P.P. Józefa Dyzmańskiego i Heleny z Brzezińskich Prawnie Zaślubionych z ulicy Napoleona Nr 497. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetna Pani Elżbieta Hornowa babka dziecka i Jasnieoświecony Książe  Gerard Gley Generalny Zarządca Dóbr Wielmożnego Davout marszałka Imperium Galijskiego.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1833, 16 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1833-1834, strona 60, numer 60

 

Działo się w Warszawie dnia szesnastego Miesiąca Lutego tysiąc osiemset trzydziestego trzeciego Roku o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Dominika Krzywoszewskiego Mecenasa Sądu Naywyższey Jnstancji Królestwa Polskiego liczącego lat czterdzieści ośm przy Ulicy Nowy Świat pod liczbą tysiąc dwieście pięćdziesiąt ośm i Andrzeja Masłowskiego Patrona Trybunału Cywilnego Województwa Mazowieckiego, liczącego lat trzydzieści dwa Brata Ciotecznego nowo zaślubionego przy Ulicy Podwale pod liczbą pięćset osiemnaście obudwóch w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie Małżeństwo między Jackiem Przybysławskim bezżennym Kupcem i obywatelem Miasta Warszawy, w temże Mieście przy Ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt siedem w Parafii tutejszej od lat dwudziestu zamieszkałym, urodzonym w Pradze przy Warszawie zniegdy Józefa Przybysławskiego Obywatela tamże zmarłego i małżonki tegoż Józefy z Masłowskich w Mieście Pułtusku zmarłej mającym lat czterdzieści sześć, a Józefą Dyzmańską Panną córką Józefa Dyzmańskiego Kupca i Obywatela miasta Warszawy i Heleny z Brzezińskich Małżonków przy Ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt siedem zamieszkałych, zrodzoną w Warszawie mającą lat dwadzieścia pięć przy Rodzicach swoich pod liczbą powyższą w Parafii tutejszej od lat dziecinnych zamieszkałą. Małżeństwo to /: z powodu udzielonej dyspensy przez władzę duchowną :/ jedna tylko poprzedziła zapowiedź na dniu dziesiątym Miesiąca i Roku bieżącego w Kościele Parafialnym Warszawskim Świętego Jana jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi temu Rodziców nowo zaślubioney. Tamowania Małżeństwa niezaszło małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubney. Niniejszy Akt Stawającym i Świadkom przeczytany podpisanym został przez Nas wraz ze wszystkimi osobami do aktu tego wchodzącymi.

    (-) Xiądz Stanisław Zwoliński Wikariusz Metropolitalny Warszawski

 

(-) Jacek Przybysławski          (-) Józefa Dyzmańska

                  (-) Józef Dyzmański Oyciec      (-) Helena Dyzmańska

                                    (-) Dominik Krzywoszewski                    Madka

                                     (-) Andrzej Masłowski

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,