Urodził się: 26 sierpnia 1817 roku (wtorek) w Warszawie

Chrzczony: 19 lipca 1818 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela) 

Rodzice:

- Józef Dyzmański (1781-1862)

- Helena Brzezińska (1785-12.IV.1869)

 

Rodzeństwo: ()

- Józefa Karolina (1809-?)

- Helena Elżbieta Joanna (1811-1855)

- Alexander Michał (1813-?)

- Kazimierz Witalis (1822-1858)

 

Żona:

- Franciszka Ludwika Słowikowska (1824-1844)

 

Ślub: 17 listopada 1842 roku (czwartek) w Kościele pw. Nawiedzenia

            NMP w Warszawie

Dzieci: (?)

- Szczepan Alexander (1843-?)

 

Zmarł: 3 maja 1852 roku (poniedziałek) w Bolesławiu (pow. olkuski)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Heleny.

 

Współdziedzic dóbr Bolesław (pow. olkuski)

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1842, 17 listopada (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1840-1842, strona 600, numer aktu 158

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia siedemnastego Listopada tysiąc osiemset czterdziestego drugiego roku o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Juliana Engler Urzędnika ze Straży Granicznej w Mieście Łuszczowie Gubernii Lubelskiej stale zamieszkałego chwilowo zaś w Warszawie w Hotelu Słowiańskim bawiącego, lat trzydzieści trzy mającego, tudzież Adama Słowikowskiego Urzędnika Banku Polskiego w Warszawie przy Ulicy Freta pod liczbą Dwieście siedmdziesiąt zamieszkałego, lat trzydzieści dwa liczącego. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Alexandrem Józefam Dyzmańskim Kawalerem Obywatelem, w Parafii Śgo Jana przy Ulicy Podwal pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt siedm zamieszkałym i urodzonym z Józefa i Heleny z Brzezińskich Małżonków Dyzmańskich żyjących w Warszawie zamieszkałych lat dwadzieścia pięć mającym, a Franciszką Ludwiką Słowikowską Panną przy Matce w Parafii Tutejszej przy Ulicy Freta pod liczbą Dwieście siedmdziesiąt zamieszkałą, urodzoną w Mieście Łęczycy Guberni Mazowieckiej z Jana i Katarzyny z Łukowskich Małżonków Słowikowskich, Matki żyjącej w Warszawie zamieszkałej, lat osimnaście liczącą. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko Zapowiedź w dniu trzynastym bieżącego miesiąca i roku w Parafii Śgo Jana i Tutejszej, od dwóch zaś Zapowiedzi Władza Archidyecezalna Duchowna pod dniem wczorajszym Dyspensę udzieliła; Jako też pozwolenie ustne obecnej Aktowi Małżeństwa Matki ze strony Nowozaślubionej nastąpiło. Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten Nowozaślubionymi Świadkom przeczytany, przez Nas Nowozaślubionych i Świadków podpisany został, Matka Nowozaślubionej oświadczyła że pisać nieumie. —                                                                               (-) w Zastępstwie

Proboszcza Xiądz Aleksander Maciey Roguski

Wikaryusz Parafii Panny Maryi; —

(-) Aleksander Dyzmański  (-) Franciszka Słowikowska

 

(-) Julian Engler                               (-) A. Słowikowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,