Urodził się: 4 października 1857 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Wiktor Felix Maringe (1827-1912)

- Emma Hauszyld (1837-1920)

 

Rodzeństwo: (8)

- Zenobia Wiktorya (1854-1932)

- Zofia Barbara (1856-1857)

- Helena Aleksandra (1859-?)

- Petronella Emma (1861-1937)

- Cecylia Katarzyna (1863-1863)

- Stanisława Katarzyna (1867-1949)

- Maria Regina (1869-1923)

- Józefa Katarzyna (1878-1965)

 

Żona:

- Zuzanna Kożuchowska (1861-1939)

 

Ślub: 8 marca 1886 roku (poniedziałek) w Kościele pw. Św. Mikołaja

            w Brudzewie   (gm. Brudzew, pow. kolski)

Dzieci: (4)

- Tadeusz Henryk Józef (1888-1952)

- Leonard Witold Stanisław (1890-1966)

- Jadwiga Emma Benigna (1893-1976)

- Stefan Zygmunt Stanisław (1899-1908)

 

Zmarł: 2 marca 1933 roku (czwartek) w majątku Straszków

               (par. i gm. Kłodawa, pow. kolski) 

Pochowany: na Cmentarzu w Milanówku

 

Trzecie dziecko Wiktora i Emmy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1857, 5 listopada (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1857, strona 371, numer aktu 741

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia piątego Listopada Tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Wiktor Maringe Obywatel lat trzydzieści liczący, w obecności Krzysztofa Komornickiego Sędziego Trybunału lat pięćdziesiąt dwa i Konstantego Mierzejewskiego obrońcy Sądowego lat trzydzieści trzy mających, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Św.Jerskiej pod liczbą Tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć, dnia czwartego Października roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe z jego małżonki Emmy z Hauszyldów lat dwadzieścia mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Г Wojciech Komornicki i Wanda Mierzejewska. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany i przez tychże wraz z Nami podpisany został.

 

Г Leonard Ludwik Franciszek a Rodzicami Chrzestnymi byli wyż wyrażony

 

(-) Wiktor Maringe   (-) WKomornicki              (-) Konstanty Mierzejewski

 

                                                      (-) Ksiądz Piotr Mierzyński Wikaryusz

                                                                                      Parafii P. Maryi

 

 

 

Ukończył studia handlowe w Lipsku w Niemczech, a następnie wyższe studia agronomiczne we Francji.

 

12 lipca 1884 roku aktem kupna i sprzedaży przed notariuszem Hipolitem Truszkowskim w Warszawie nabył od ojca swojego majątek Mokrsko Szlacheckie (wieś gminna, pow. wieluński), który następnie sprzedał rodzinie Kręskich.

 

W 1886 roku właściciel majątku Brzeziny [1]   (par. i gm. Mokrsko, pow. wieluński)

tam zamieszkały.

 

Był właścicielem dóbr Brudzyń, Wincentowo i Smolina (gm. Brudzew, pow. turecki), który wniosła w wianie jego żona Zuzanna z Kożuchowskich.

 

Przez wiele lat pełnił funkcję sędziego pokoju. Posiadał dużą willę w Milanówku.

 

W 1925 roku jadąc samochodem, który prowadził jego syn Witold uległ wypadkowi i do końca życia był niesprawny umysłowo.

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - info z aktu ślubu,

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,