Urodziła się: 24 listopada 1863 roku (wtorek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Wiktor Felix Maringe (1827-1912)

- Emma Hauszyld (1837-1920)

 

Rodzeństwo: (8)

- Zenobia Wiktorya (1854-1932)

- Zofia Barbara (1856-1857)

- Leonard Ludwik Franciszek (1857-1933)

- Helena Aleksandra (1859-?)

- Petronella Emma (1861-1937)

- Stanisława Katarzyna (1867-1949)

- Maria Regina (1869-1923)

- Józefa Katarzyna (1878-1965)

 

Zmarła: 16 grudnia 1863 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wiktora i Emmy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1863, 10 grudnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1863, strona 890, numer aktu 3557

 

Działo się wWarszawie w Parafii Św. Krzyża dnia dziesiatego Grudnia tysiąc ośmset sześćdziesiatego trzeciego roku o godzinie jedenastej rano. Stawił się Wiktor Maringe Kupiec lat trzydzieści sześć mający w Warszawie pod numerem tysiąc czterysta trzy przy ulicy Marszałkowskiej zamieszkały, w obecności Albina Karpowicza Doktora Medycyny lat trzydzieści siedm i Aleksandra Kinast Urzędnika lat dwadzieścia jeden mających, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia dwudziestego czwartego listopada roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe z Jego małżonki Emmy z Hauszyldów lat dwadzieścia sześć mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Cecylia Katarzyna Rodzicami jej Chrzestnymi byli Franciszek Hauszyld z Julią Verny. Akt ten przeczytany Ojcu i Świadkom przez Г Nas podpisany został.

Г Tychże i  -

 

                        (-) Wiktor Maringe               (-) Albin Karpowicz              

                                                                              (-) AKinast

                           (-) X. Łuniewski  Prefekt

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1863, 16 grudnia (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z roku 1863, strona 1812, numer aktu 3566

 

Działo sie w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dnia trzynastego Grudnia Tysiąc osimset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie dziewiatej rano. Stawił się Wiktor Maringe Kupiec i Felix Graefe Urzędnik Sądowy po lat trzydzieści sześć mający obywatele w Warszawie zamieszkali i oświadczyli że tu Warszawie pod numerem tysiąc czterysta trzy przy ulicy Marszałkowskiej dnia dzisiejszego o godzinie pierwszej rano Umarła Cecylia Maringe dni dziewiętnaście mająca rodem z Warszawy córka Wiktora wyżej wymienionego i Emmy z Hauszyldów małżonków. Przekonawszy się o zejściu Cecyli Maringe Akt ten stawającym przeczytany przez tychże i Nas podpisany został.-

                                                    

                                (-) Wiktor Maringe      (-) Felix Graefe

                                                                               (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,