Urodziła się: 17 kwietnia 1867 roku (środa) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Wiktor Felix Maringe (1827-1912)

- Emma Hauszyld (1837-1920)

 

Rodzeństwo: (8)

- Zenobia Wiktorya (1854-1932)

- Zofia Barbara (1856-1857)

- Leonard Ludwik Franciszek (1857-1933)

- Helena Aleksandra (1859-?)

- Petronella Emma (1861-1937)

- Cecylia Katarzyna (1863-1863)

- Maria Regina (1869-1923)

- Józefa Katarzyna (1878-1965)

 

Mąż:

- Abdan Roman Wieczorkiewicz (1859-1930)

 

Ślub: 11 października 1898 roku (wtorek) w Kościele pw. Wszystkich

            Świetych w Warszawie

Dzieci: (1)

- Eustachy Roman (1899-1945)

 

Zmarła: 3 marca 1949 roku (czwartek) w

 

Pochowana: na Cmentarzu w Tuchowie

                          (miasto-gmina, pow. tarnowski)

 

Siódme dziecko Wiktora i Emmy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1867, 8 maja (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1867, strona brak, numer aktu 1160

 

Działo się w Warszawie w Kanceliaryi Parafii Św. Krzyża dnia ósmego Maja tysiąc ośmset sześćdziesiatego siódmego roku o godzinie drugiej i pół popołudniu. Stawił się Wiktor Maringe Obywatel lat czterdzieści mający, w Warszawie pod numerem tysiąc czterysta trzy przy Ulicy Marszałkowskiej zamieszkały, w obecności Ferdynanda Boretti Obywatela lat sześćdziesiąt cztery i Felixa Graefa Urzędnika Sądowego lat trzydzieści dziewięć mających, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w jego mieszkaniu dnia siedemnastego kwietnia roku bieżącego o godzinie czwartej rano z jego małżonki Emmy z Hauszyldów lat trzydzieści mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadane zostały Jmiona Stanisława Katarzyna, a rodzicami jej Chrzestnymi byli Ferdynand Boretti z Dorotą Schüster. Akt ten przeczytany Stawającym i Świadkom wraz z nimi podpisujemy.

 

                        (-) Wiktor Maringe               (-) Ferdynand Boretti              

                        (-) Felix Graefa                          (-) A. Jakubowski

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1898, 11 października (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świetych w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z roku 1898, strona 205, numer aktu 409

 

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia dwudziestego dziewiątego Września / jedenastego Października / tysiąc osimset dziewięćdziesiątego ósmego roku o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czynimy, że w obecności Świadków Leonarda Maringe Obywatela i Wiktora Maringe obywatela pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religiinie małżeństwo między Abdanem Romanem Wieczorkiewicz kawalerem chemikiem lat trzydzieści dziewięć mającym, urodzonym w Warszawie w Parafii Św. Krzyża synem Jakuba i Teresy z Zbikowskich małżonków Wieczorkiewicz  zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem tysiąc pięćset pięćdziesiątym trzecim c w Parafii Św. Barbary — a Stanisławą Katarzyną Maringe panną przy rodzicach zostającą trzydzieści jeden lat mającą, urodzoną w Warszawie w Parafii Św. Krzyża córką Wiktora i Emmy z Hauszyldów małżonków Maringe, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Zielnej pod numerem tysiąc czterysta dwudziestym w tutejszej Parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Parafii Św. Barbary i tutejszej na dniach trzynastym / dwudziestym piątym, dwudziestym Września / drugim Października i dwudziestym siódmym Września / dziewiątym Października bieżącego roku. Nowozaślubieni oświadczyli iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Religijny obrzęd małżeństwa dopełniony został przed Ksiądzem Julianem Białym Tutejszym Wikariuszem. Akt ten Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany Nimi i Nami podpisany został. — 

 

 

 

   (-) Abdan Roman Wieczorkiewicz       (-) Stanisława Katarzyna Maringe

 

     (-) Leonard Maringe       (-) Wiktor Maringe

 

                                     (-) X. Wincenty Miechowicz Wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,