Urodziła się: 15 maja 1856 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Wiktor Felix Maringe (1827-1912)

- Emma Hauszyld (1837-1920)

 

Rodzeństwo: (8)

- Zenobia Wiktorya (1854-1932)

- Leonard Ludwik Franciszek (1857-1933)

- Helena Aleksandra (1859-?)

- Petronella Emma (1861-1937)

- Cecylia Katarzyna (1863-1863)

- Stanisława Katarzyna (1867-1949)

- Maria Regina (1869-1923)

- Józefa Katarzyna (1878-1965)

 

Zmarła: (?) 1857 roku w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Wiktora i Emmy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1856, 25 listopada (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1856, strona 366, numer aktu 732

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dwudziestego piątego Listopada Tysiąc ośmset pięćdziesiątego szóstego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Wiktor Maringe Obywatel lat trzydzieści liczący, w obecności Jana Walter lat czterdzieści i Leonarda Maringe lat trzydzieści pięć mających, obydwóch obywateli pierwszego w Mieście Krakowie, drugiego we wsi Jasienin Powiecie Łowickim zamieszkałych, a czasowo w Warszawie bawiących i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Św.Jerskiej pod liczbą Tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć, dnia piętnastego Maja roku bieżącego o godzinie piątej rano z jego małżonki Emmy z Hauszyldów lat dwadzieścia mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świętym Г odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Zofia Barbara a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżey wymieniony Jan Walter i Barbara Hauszyld. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, którzy wraz z Nami podpisali Г przez Księdza Kazimierza Wnorowskiego Kanonika Kieleckiego

                                                                                                           (-) Xiądz Alexander Maciej Roguski Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Wiktor Maringe          (-) Jan Walter          (-) Leonard Maringe

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,