Urodziła się: 2 marca 1859 roku (środa) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Wiktor Felix Maringe (1827-1912)

- Emma Hauszyld (1837-1920)

 

Rodzeństwo: (8)

- Zenobia Wiktorya (1854-1932)

- Zofia Barbara (1856-1857)

- Leonard Ludwik Franciszek (1857-1933)

- Petronella Emma (1861-1937)

- Cecylia Katarzyna (1863-1863)

- Stanisława Katarzyna (1867-1949)

- Maria Regina (1869-1923)

- Józefa Katarzyna (1878-1965)

 

Mąż:

- Stanisław Przyniczyński (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (4)

- Józefa (?)

- Stanisław (?)

- Zygmunt (?)

- martwo urodzone (1897-1897)

 

Zmarła: w

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Czwarte dziecko Wiktora i Emmy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     wtóropis ASC

 

 

Rok 1859, 1 czerwca (środa)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1859, strona 219, numer aktu 438

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia pierwszego czerwca Tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Wiktor Maringe Obywatel lat trzydzieści jeden liczący, w obecności Teofila Boretti obywatela lat dwadzieścia pięć i Józefa Wnorowskiego Urzędnika Skarbowego lat trzydzieści sześć mających, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Św.Jerskiej pod liczbą Tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć, dnia drugiego Marca roku bieżącego o godzinie wpół do czwartej w nocy z jego małżonki Emmy z Hauszyldów lat dwadzieścia mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Helena Alexandra, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżey wymieniony Teofil Boretti i Helena Maringe. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany i przez tychże wraz z Nami podpisany.

 

(-) Wiktor Maringe   (-) T. Boretti              (-) JWnorowski

(-) Xiądz Apolinary Grochowski Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,