Urodziła się: 30 maja 1861 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Wiktor Felix Maringe (1827-1912)

- Emma Hauszyld (1837-1920)

 

Rodzeństwo: (8)

- Zenobia Wiktorya (1854-1932)

- Zofia Barbara (1856-1857)

- Leonard Ludwik Franciszek (1857-1933)

- Helena Aleksandra (1859-?)

- Cecylia Katarzyna (1863-1863)

- Stanisława Katarzyna (1867-1949)

- Maria Regina (1869-1923)

- Józefa Katarzyna (1878-1965)

 

Panna

 

Zmarła: 1937 roku w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w Warszawie

 

Piąte dziecko Wiktora i Emmy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1861, 9 lipca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księgi Aktów Chrztów, Tom z roku 1861, strona 494, numer aktu 1980

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św. Krzyża Dnia dziwiątego Lipca Tysięcznego ośmset sześćdziesiątego pierwszego roku o godzinie osmej rano. Stawił się Wiktor Maringe Obywtel lat trzydzieści cztery mający w Warszawie pod Numerem Tysiąc czterysta trzy przy Ulicy Marszałkowskiej zamieszkały, w obecności Antoniego Hauszyld Obywatela ziemskiego lat dwadzieścia dziewięć, i Felixa Graefe Urzędnika Sądowego lat trzydzieści trzy mających, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię Płci Żeńskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia trzydziestego Maja roku bieżącego o godzinie trzeciej rano z jego Małżonki Emmy z Hauszyldów lat dwadzieścia cztery mającej — Dziecięciu temu na Chrzcie Ś. dziś odbytym nadano Jmiona Petronella Emma — Rodzicami jej Chrzestnymi byli: Antoni Hauszyld z Józefą Walter — za przyczynę opóźnienia Aktu Ojciec podał brak czasu — Akt ten przeczytany Ojcu i Świadkom przez tychże i Nas podpisany został. —

 

                                       (-) Wiktor Maringe    (-) Antoni Hauszyld

                                                (-) Felix Graete       (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

Ukończyła pensję Pani Pauliny Kraków z Radzejewskich.

Była osobą bardzo uzdolnioną. Pisywała piękne wiersze. Z usposobienia romantyczka. Zamiłowana w historii i literaturze.

 

Utrzymywała korespondencję z rodziną Maringe we Francji i z rodziną Hauszyldów w Wiedniu.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,

- Józef Grudziński, styczeń 1964,