Urodził się: 2 września 1899 roku (sobota) w Smolinie

                         (par. i gm. Brudzew, pow. kolski)

Rodzice:

- Leonard Ludwik Franciszek Maringe (1857-1933)

- Zuzanna Kożuchowska (1861-1939)

 

Rodzeństwo: (3)

- Tadeusz Henryk Józef (1888-1952)

- Leonard Witold Stanisław (1890-1966)

- Jadwiga Emma Benigna (1893-1976)

 

Zmarł: (?) 1908 roku w

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Czwarte dziecko Leonarda i Zuzanny.