Urodził się: 20 marca 1815 roku (poniedziałek) w Jagodnicy

                          (par. i gm. Kazimierz, pow. zgierski)

Rodzice:

- Felix Pryliński (1784-1839)

- Franciszka Ammer (1797-1826)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Wiktor (1817-1817)

- Tekla Konstancja (1819-1848)

- Pelagia Józefa (1821-1855)

- Seweryn Wacław (1823-1823)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Felix Antoni (1828-1864)

- Anna Katarzyna (1829-1830)

- Ignacy Karol (1830-1833)

- Józeffa Marianna (1831-1833)

 

Żona:

- Julianna Popławska (1811-?)

 

Ślub: 25 listopada 1836 roku (piątek) w Kościele w Łasku

 

Dzieci: (?)

- Bronisław Józef (1837-?)

- Władysław Franciszek (1839-?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Feliksa i Franciszki.

 

Dziedzic części dóbr Huta Janowska  (par. i gm. Mikołajewice, pow. szadkowski, ob. sieradzki).