Urodził się: 1 listopada 1837 roku (środa) w Hucie Janowskiej

                         (par. i gm. Mikołajewice, pow. szadkowski, ob. sieradzki)

Rodzice:

- Franciszek Leon Szczepan Pryliński (1814-?)

- Julianna Popławska (1811-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Władysław Franciszek (1839-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Franciszka i Julianny.