Urodził się: 7 grudnia 1839 roku (sobota) w Hucie Janowskiej

                         (par. i gm. Mikołajewice, pow. szadkowski, ob. sieradzki)

Rodzice:

- Franciszek Leon Szczepan Pryliński (1814-?)

- Julianna Popławska (1811-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Bronisław Józef (1837-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Franciszka i Julianny.