Urodziła się: 1829 roku w Hucie Janowskiej

                            (par. i gm. Mikołajewice, pow. szadkowski, ob. sieradzki)

Rodzice:

- Felix Pryliński (1784-1839)

- Katarzyna Chrzanowska (1803-1834)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństawa ojca: ()

- Franciszek Leon Stefan (1815-?)

- Wiktor (1817-1817)

- Tekla Konstancja (1819-1848)

- Pelagia Józefa (1821-1855)

- Seweryn Wacław (1823-1823)

rodzone: ()

- Felix Antoni (1828-1864)

- Ignacy Karol (1830-1833)

- Józeffa Marianna (1831-1833)

 

Zmarła: 27 września 1830 roku (poniedziałek) w Srebrnej

                         (par. Kazimierz, gm. Rszew, pow. szadkowski)

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Feliksa i Katarzyny.