Urodził się: 7 stycznia 1823 roku (wtorek) w Hucie Janowskiej

                         (par. i gm. Mikołajewice, pow. szadkowski, ob. sieradzki)

Rodzice:

- Felix Pryliński (1784-1839)

- Franciszka Ammer (1797-1826)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Franciszek Leon Stefan (1815-?)

- Wiktor (1817-1817)

- Tekla Konstancja (1819-1848)

- Pelagia Józefa (1821-1855)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Felix Antoni (1828-1864)

- Anna Katarzyna (1829-1830)

- Ignacy Karol (1830-1833)

- Józeffa Marianna (1831-1833)

 

Zmarł: 14 września 1823 roku (niedziela) w Hucie Janowskiej

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Feliksa i Franciszki.

 

Akt zgonu przedstawia jakoby zmarł Xawery Władysław ale w akcie chrztu wystepuje Seweryn Wacław i nie ma bliźniaka.