Urodził się: 13 stycznia 1828 roku (niedziela) w Hucie Janowskiej

                         (par. i gm. Mikołajewice, pow. szadkowski, ob. sieradzki)

Rodzice:

- Felix Pryliński (1784-1839)

- Katarzyna Chrzanowska (1803-1834)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństawa ojca: ()

- Franciszek Leon Stefan (1815-?)

- Wiktor (1817-1817)

- Tekla Konstancja (1819-1848)

- Pelagia Józefa (1821-1855)

- Seweryn Wacław (1823-1823)

rodzone: ()

- Anna Katarzyna (1829-1830)

- Ignacy Karol (1830-1833)

- Józeffa Marianna (1831-1833)

 

Żona:

- Marcyanna Goszczyńska (1821-?) [1]

 

Ślub: 27 czerwca 1852 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Stanisława

            w Szczawinie  (gm. Dobra, pow. brzerziński)

Dzieci: (?)

- Józef (1855-1861)

 

Zmarł: 5 maja 1864 roku (czwartek) w Babicach

                (par. i gm. Kazimierz, pow. zgierski)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Feliksa i Katarzyny.

 

Dziedzic części dóbr Huta Janowska.

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr 42/1821 Parafia w Szczawinie,