Urodził się: 3 wrzesnia 1817 roku (środa) w Hucie Janowskiej

                         (par. i gm. Mikołajewice, pow. szadkowski, ob. sieradzki)

Rodzice:

- Felix Pryliński (1784-1839)

- Franciszka Ammer (1797-1826)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Franciszek Leon Stefan (1815-?)

- Tekla Konstancja (1819-1848)

- Pelagia Józefa (1821-1855)

- Seweryn Wacław (1823-1823)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Felix Antoni (1828-1864)

- Anna Katarzyna (1829-1830)

- Ignacy Karol (1830-1833)

- Józeffa Marianna (1831-1833)

 

Zmarł: 8 września 1817 roku (poniedziałek) w Hucie Janowskiej

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Feliks i Franciszki.

 

(akt chrz. nr 18 str. 9 z lat 1817-1819)