Urodziła się: 26 lutego 1835 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Stanisław Hauschild (1800-?)

- Teressa Wittych (1805-1859)

 

Rodzeństwo: (4)

- Leokadia Teofila (1829-?)

- Julianna Zofia (1831-?)

- Wiktorya Franciszka (1832-1906)

- Maryanna (1834-?)

- Fryderyk Leopold Franciszek (1838-1855)

 

Mąż:

- Karol Jan Wroński (1835-1892)

 

Ślub: 22 stycznia 1860 roku (niedziela) w Kościele Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (11)

- Jan Marcin (1860-?)

- Maryanna (1862-?)

- Andrzej (1863-?)

- Emilia Wiktorya (1865-?)

- Stanisław (1868-1876)

- Wacław Michał (1869-?)

- Jan Rufin (1870-?)

- Klementyna Rozalia (1873-1946)

- Zofia Marya (1875-)

- Stanisław Jan (1876-?)

- Józefa Teofila (1880-?)

 

Zmarła: 5 kwietnia 1904 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Stanisława i Teressy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     wtóropis ASC

 

 

Rok 1835, 5 listopada (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1835-1836, strona 282, numer aktu 564

 

Działo się w Warszawie dnia piątego Listopada Tysiąc Osmset trzydziestego piątego Roku o godzinie trzeciej z południa. Stawił się Stanisław Hauschild Krawiec lat trzydzieści pięć mający w Warszawie przy ulicy Elektoralnej pod liczbą Siedemset dziewięćdziesiąt zamieszkały w obecności Antoniego Muczkowskiego Nauczyciela i Antoniego Grochowskiego Służącego pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Żeńskiej urodzone tu w Warszawie na dniu dwudziestym szóstym lutego roku bieżącego o godzinie Jedenastej Wieczorem z Jego małżonki Teressy z Wittichów lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Tomasza Krassulskiego odbytym nadane zostały Jmiona Emilia Teressa, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Antoni Muczkowski i Zofia Casie. Meldunek spóźniony dla Własnej Woli Rodziców. Akt ten przeczytany przez Nas, Stawającego i Świadków Muczkowskiego podpisanym został drugi Świadek pisać nie umie.

 

                             (-) Xiądz  Marcin Zaruski za Proboszcza

    (-) Stanisław Hauszyld                (-) Antoni Muczkowski

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    Kościelny    ASC

 

 

Rok 1860, 22 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1860, strona 22, numer aktu 22

 

Działo się w Warszawie

 

 

 

 

 


 

Źródło:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,