Urodziła się: 28 czerwca 1865 roku (środa) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Karol Jan Wroński (1835-1892)

- Emilia Teressa Hauschild (1835-?)

 

Rodzeństwo: (10)

- Jan Marcin (1860-?)

- Maryanna (1862-?)

- Andrzej (1863-?)

- Stanisław (1868-?)

- Wacław Michał (1869-?)

- Jan Rufin (1872-?)

- Klementyna Rozalia (1873-?)

- Zofia Marya (1875-)

- Stanisław Jan (1876-1877)

- Józefa Teofila (1880-?)

 

Mąż:

- Ludwik Latawiec (?)

 

Ślub: 10 stycznia 1885 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Andrzeja

            Apostoła w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Czwarte dziecko Karola i Emilii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1865, 30 lipca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1865, strona 143, numer aktu 569

 

Działo się w Warszawie dnia trzydziestego Lipca Tysiąc osimset sześćdziesiatego piątego roku o godzinie szóstej z południa. Stawił się Karol Wroński Majster Szewski lat dwadzieścia dziewięć mający w Warszawie przy Ulicy Elektoralnej pod liczbą siedmset osiemdziesiąt siedm zamieszkały w obecności Hermana Rock Majstra Szewskiego i Jana Paciorkowskiego obywatela pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Żeńskiej, urodzone tu w Warszawie na dniu dwudziestym ósmym Czerwca roku bieżącego o godzinie trzeciej rano z Jego małżonki Emilii z Hauszyldów lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Bonawenntego Dobrowolskiego odbytym nadane zostały imiona Emilia Wiktorya, a rodzicami jego chrzstnymi byli Herman Rock i Wiktorya Hauszyld. Meldunek aktu spóźniony z woli rodziców. Akt ten po odczytaniu podpisany został. —

 

 (-) Karol Wroński              (-) German Lock

 (-) Jan Paciorkowski          (-) Ksiądz Bonawenty Dobrowolski

                                                                                                               po Proboszcza —

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,